Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija

Chemija (402 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Oksidacijos-redukcijos reakcijos neutraliame tirpale

  Reakcijos. Išvados. Atsakymai į klausimus.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-01-17
 • Organinė chemija

  Alkanai, jų nomenklatūra bei molekulių konformacija, gamtiniai šaltiniai ir sintetiniai gavimo būdai. Cikloalkanai, klasifikacija, nomenklatūra, gavimo būdai, mažų ciklų ypatumai, pavadavimo reakcijos paprastuose ciklo alkanuose, halogencikloheksano konformacija. Ciklo alkanų konjungacijos, ciklų inversija enantiomerija ir destereometrija. Alkenai. Nomenklatūra. Dvigubos jungties sandara. Diastereomerija (cis-trans izomerija). Gavimo būdai, savybės. Dienai. Tipai, nomenklatūra. Prijungimo r-jų konjuguotose dienuose ypatumai. Polimerizacija. Sintetiniai kaučiukai. Alkinai. Nomenklatūra. Trigubos jungties sandara. Gavimo būdai. C-H rūgštinės savybės (acetilenidų susidarymas). Vadenilio halogenidų ir vandens prijungimas. acetileno dimerizacija ir ciklotrimerizacija.
  Chemija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-02-07
 • Organinė chemija (2)

  PowerPoint pristatymas. Gliukozė. Gliukozė – energijos šaltinis. Fizikinės savybės. Paplitimas gamtoje. Sacharozė. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Paplitimas gamtoje. Naudojimas. Sacharozės – cukraus gavimas. Krakmolas. Bendra informacija. Cheminės savybės. Fizikinės savybės. Krakmolo naudojimas. Celiuliozė.
  Chemija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-06-16
 • Organinė chemija (3)

  Cheminių jungčių tipai. Kovalentinės σ ir π jungtys organiniuose junginiuose. Atviros konjuguotos sistemos konjugacijos energija. Uždaros konjugacijos sistemos. Uždaros konjugacijos sistemos kondensuotų arenų aromatiškumas (naftalinas, antracenas, fenantrenas). pπ,ππ konjugacija organiniuose junginiuose. Atomų tarpusavio sąveika organiniuose junginiuose. Molekulių konformacijos. Molekulių chirališkumas. Chiralinės molekulės. Gamtinių aminorūgščių stereoizomerija su vienu ir dviem chirališkumo centrais. Organinių junginių rūgštingumas. Organinių junginių bazingumas. Kovalentinės jungties skilimo būdai. Elektrofilinės ir nukleofilinės substitucijos reakcijos. substitucijos (SR) ir eliminavimo (E1, E2) reakcijos. Suderinta ir nesuderinta orientacija SE reakcijose arenuose. SR reakcijos alkanuose ir cikloalkanuose. Reakcijų mechanizmas. Regioselektyvumas. Supratimas apie grandininius procesus. AE reakcijos alkenuose. Reakcijų mechanizmas. Markovnikovo taisyklė. AE reakcijos alkenuose. Hidrohalogenai alkenuose ir α, β nesočiuose karboniniuose junginiuose. SE arenuose. Mechanizmas, katalizės būtinumas. SE arenuose. Mechanizmas. σ ir π kompleksai. SN reakcijos halogenalkanuose (hidrolizės reakcijos pavyzdys). Eliminavimo reakcijos. E1 ir E2 reakcijų mechanizmas. SN reakcijos alkoholiuose. SE ir A reakcijos fenoliuose. Aminų nukleofilinės ir bazinės savybės. AE reakcijos aldehiduose ir ketonuose. Aldehidų ir ketonų cheminio aktyvumo palyginamoji charakteristika. Prijungimo ir atskėlimo reakcijos aldehiduose ir ketonuose. Karboninių junginių identifikacija. Nukleofilinio prijungimo reakcijos aldehiduose ir ketonuose, aldolinė, krotoninė kondensacija. Monosacharidų stereoizomerija. Aromatiniai 6-nariai heterociklai su 1 N atomu. Aromatiniai 6-nariai heterociklai su 2 N atomais. Purino aromatiškumas. Pirolo ir piridino bazinių savybių bei jų cheminio aktyvumo palyginimas. Aromatiniai 5-nariai ir 6-nariai heterociklai su N atomu. 7-nariai heterocikliniai junginiai. Alkanai. Cikloalkanai. Cikloalkanų konformacijos. Alkenai. Dienai. Alkinai. Nomenklatūra. Trigubos jungties sandara. Arenai (benzenas, toluenas, ksilenas). Kondensuoti arenai. Halogenalkanai. Arenų dariniai. Alkoholiai. Klasifikacija. Monohidroksiliai alkoholiai. Fenoliai. Eteriai. Aminai. Aromatiniai aminai. Diazo junginiai. Aldehidai ir ketonai. Triacetilglicerinai (riebalai, aliejai). Muilai. Karbamidas. Aminorūgštys. α-minorūgštys, įeinančios į baltymų sudėtį. Peptidai, baltymai. Monosacharidai, klasifikacija, nomenklatūra. Monosasharidai. Aldoketozių stereoizomerija esterių ir eterių gavimas. Monosasharidai. Aldopentozių stereoizomerija, monosacharidų redukcija. Redukuojantys ir neredukuojantys disacharidai. Polisacharidai. Klasifikacija. Heteropolisacharidai. Nauda, atstovai. Šešianariai heterociklai su deguonies atomu. Alkaloidai. Cheminė klasifikacija. Nukleozidai. Terpenoidai. Arseno organiniai junginiai. Magnio organiniai junginiai. Aukštesnes riebiosios rūgštys. Acetilenas. Benzenas, naftalinas. Kancerogeninės medžiagos. Halogenalkenai. Polihidroksiliai alkoholiai (etilenglikolis, glicerolis). Dihidroksiliai fenoliai (pirokatechinas, rezorcinas, hidrochinonas). α ir β naftoliai. Eteriai. Dietilis eteris. Tioliai. Amino alkoholiai. Kolaminas, cholinas, acetilocholinas. Tioeteriai. Aromatiniai aminai: anilinas, p-fenetidinas, difenilaminas. Alifatiniai aldehidai. Formaldehidas. Aldehido oksidacija vario ir sidabro hidroksidais. Jodoformas. Chloroformas. Benzo, nafto ir antrochinonai. Biuretas. Vaškai. p-aminofenolis. Aldoheksozių epimerizacija. Pirazolonas 5 ir jo dariniai. Pirazolonas. Tautomerija. Nikotino, izonikotino rūgštys. Furfurolas. Barbitūro rūgštis. N-metilintiksantinai. Nukleotidiniai kofermentai. Cholestano dariniai. Cholano ir pregnano dariniai. Estrano ir androstrano dariniai.
  Chemija, špera(16 puslapių)
  2008-03-21
 • Organinė chemija (5)

  Apibūdinkite cikloheksano panaudojimo galimybes. Apibrėžkite ir suklasifikuokite angliavandenilių halogeninius darinius. Nurodykite jų gavimą ir panaudojimą. Charakterizuokite trihidroksilius alkoholius, apibūdinkite jų savybes ir gavimo būdus. Nurodykite nitroglicerino gavimą ir panaudojimą. Paaiškinkite baltymų rūgštines – bazines savybes. Charakterizuokite baltymų molekulinę masę ir jų cheminę sudėtį. Parašykite celiuliozės diacetato bei triacetato gavimo reakcijos lygtį, nurodykite jo pritaikymą. Apibūdinkite pramoninės polimerų sintezės būdus ir juos palyginkite.
  Chemija, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-06-04
 • Organoleptinis kiaulienos kepsnio įvertinimas

  Įvadas. Receptūra. Technologija. Organoleptinis įvertinimas. Paruošimas analizei. Maisto cheminės sudėties ir kaloringumo nustatymas. Išvados.
  Chemija, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-04
 • P — elementai. VIIA – VIIIA grupių elementai

  Įvadas. VIIA grupės elementai. Fluoras. Chloras. Bromas. Jodas. Astatas. Vandenilis. VIIIA grupės elementai. Helis. Neonas. Argonas. Kriptonas. Ksenonas. Radonas. Išvados.
  Chemija, referatas(12 puslapių)
  2007-10-08
 • Parakas

  Viskas apie paraką. Dūminis parakas. Bedūmis parakas. Dūminio parako gamyba: medžiagos, priemonės. Rezultatai ir išvados.
  Chemija, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-27
 • Pasiskirstymo koeficiento nustatymas. Ekstrahavimas iš tirpalų

  Darbo tikslas – nustatyti jodo pasiskirstymo tarp benzeno ir vandens koeficientą, ekstrahuojant jodą. Teorinė dalis. Darbo rezultatai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-03
 • Perėjimo taško nustatymas

  Darbo tikslas – nustatyti Glauberio druskos perėjimo tašką, taikant fazių taisyklę tiriamai sistemai aiškinti. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-03
 • Pernašos skaičių nustatymas

  Darbo tikslas: nustatyti deguoninės rūgšties (H2SO4) katijonų ir anijonų pernašos skaičius. Darbo priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Darbo rezultatų apdorojimas.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-11-23
 • Pesticidų tyrimų laboratorijos darbas

  Santrauka. Terminų žodynėlis. Įvadas. Literatūros analizė. Pesticidų apibūdinimas. Laboratorijos darbo organizavimas. Laboratorijos charakteristika. Laboratorijos patalpų plano sudarymas, laboratorinių baldų ir prietaisų išdėstymo pagrindimas. Norminiai ir laboratorijoje pildomi dokumentai. Tyrimų organizavimas. Mėginių priėmimas ir jų judėjimo laboratorijoje schema. Reikalingos medžiagos ir indai. Tyrimui naudojami prietaisai ir metodai. Laboratorijos darbo kokybės užtikrinimas. Žmogaus ir gamtos sauga. Bendros išvados.
  Chemija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-24
 • Petroleum

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Nafta. Petroleum. Chemistry formation. Extraction. Alternative methods. History. Uses. Fuels. Other derivatives. Consumption statistics. Future of oil. International market.
  Chemija, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-06-12
 • PGR naudojami reagentai

  Santrauka. Įvadas. Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodo esmė. PGR rūšys. Tikro laiko PGR. Karšto starto PGR. Atvirkštinės transkripcijos PGR. Lizdinė PGR. "Touchdown" PGR. Ilga ir tiksli PGR. Dauginė PGR. PGR naudojami reagentai. Termofilinės DNR polimerazės. Buferiai, PGR priedai. Pradmenys. Deoksiribonukleotidtrifosfatai. DNR matrica. Dvivalenčių metalų jonai. PGR reikalingų reagentų laikymo ir naudojimo sąlygos. Išvados.
  Chemija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-27
 • Pieno, mėsos ir augalinės kilmės maisto produktų mineralinės sudėties savitumas

  Mineralinės medžiagos. Kalcio homeostazė. Fosforas. Magnis. Kalis. Natris. Chloras. Valgomoji druska, NaCl. Geležis. Varis. Kobaltas. Cinkas. Manganas. Selenas. Chromas. Jodas. Fluoras. Siera. Išvados.
  Chemija, referatas(21 puslapis)
  2006-12-18
 • Plieno kritinio aušinimo greičio nustatymas

  Darbo tikslas. Išsiaiškinti austenito izoterminio virsmo ir termokinetinių diagramų skirtumą. Susipažinti su šių diagramų pritaikymu. Išsiaiškinti aušinimo greičio įtaką susidariusiai plieno struktūrai ir kietumui. Nustatyti tiriamo plieno kritinį aušinimo greitį. Išmokti parinkti aušinimo terpę detalių grūdinimui. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-03
 • Plieno kritinių temperatūrų nustatymas grūdinimo būdu

  Darbo tikslas. Išsiaiškinti, kokias kritines temperatūras turi plienas, kokia jų reikšmė ir pritaikymas. Išmokti nustatyti ikieutektoidinio plieno kritines temperatūras AC1 ir AC3 grūdinimo metodu. Pagal rastas kritines temperatūras apytiksliai nustatyti anglies kiekį pliene. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-11-03
 • Plonasluoksnė chromatografija (2,4-dinitrofenilhidrazonų sintezė)

  Darbo tikslas: susipažinti su chromatografijos metodika, susintetinti kai kurių junginių 2,4-dinitrofenilhidrazonus, nustatyti jų grynumą chromatografijos pagalba, rasti Rf bei nustatyti junginio lydymosi temperatūrą. Aparatūra. Reagentai. Darbo aprašymas. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-12-02
 • Poliarimetrinė analizės metodai. Priemonės ir įranga. Pritaikymo būdai

  Įvadas. Poliarimetrinė analizė. Poliarimetrinės analizės priemonės ir įranga. Poliarizacijos prizmės. Poliarizacinis šviesos filtras. Plokštynas. Polimetras. Poliarimetro veikimo principas. Darbo su poliarimetru metodai. Temperatūros įtaka. Šviestuvo įtaisymas. Prietaiso nulinės padėties nustatymas. Vamzdelio valymas ir jo pripildymas tiriamojo tirpalo. Poliarimetrinės analizes panaudojimai. Išvados.
  Chemija, namų darbas(9 puslapiai)
  2011-12-16
 • Poliesteriniai audiniai

  Įvadas. Poliesterinių audinių savybės. Atsparumo karščiui ir šviesos atspindėjimo charakteristikos. Poliesterinių audinių neigiamos savybės. Nauji poliesteriniai audiniai. Poliesterinių pluoštų dažymas. Išvada.
  Chemija, referatas(11 puslapių)
  2008-10-23
Puslapyje rodyti po