Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija>Chemijos namų darbai

Chemijos namų darbai (27 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akmens anglys (3)

  Akmens anglys. Susidarymas. Eksploatavimas. Akmens anglies perdirbimo būdai. Pagrindiniai akmens anglies perdirbimo produktai. Derva. Koksas. Amoniakas. Fenolis. Toluenas. Naftalenas. Sacharinas. Natrio salicilatas. Fenacetinas. Smogas. Smogo poveikis. Rūgštūs lietūs. Šiltnamio efektas.
  Chemija, namų darbas(7 puslapiai)
  2012-04-19
 • Baltymai, amino rūgštys, peptidai

  Baltymai ir jų struktūra. Amino rūgštys, esančios baltymų sudėtyje. Baltymų klasifikacija. Baltymų apykaita virškinimo trakte. Baltymų puvimas. Deamininimas. Peramininimas. Amino rūgščių galutiniai skilimo produktai. Baltymų sintezė. Baltymų biologinis įvertinimas. Baltymų ir peptidų pirminė struktūra. Išvados. Įvadas.
  Chemija, namų darbas(15 puslapių)
  2011-06-29
 • Bendrosios chemijos ir instrumentiniai metodai

  Įvadas. Cheminės analizės metodai. Fizikiniai analizės metodai. Fizikiniai – cheminiai analizės metodai. Išvados.
  Chemija, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-12-18
 • Chemija (13)

  Chemijos namų darbai — klausimai, atsakymai, reakcijų lygtys. Neorganiniai junginiai. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Procentinės ir molinės koncentracijos tirpalai. Elektrolitinė disociacija. Koloidiniai tirpalai. Vandens kietumas. Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų korozija. Galvaninės dangos. Organiniai stambiamolekuliniai junginiai.
  Chemija, namų darbas(10 puslapių)
  2006-01-17
 • Chemija (22)

  Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Termochemijos dėsnis. Polimerai. Jų struktūra ir savybės.
  Chemija, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-14
 • Chemija (38)

  Druskų cheminės savybės. Kuo skiriasi kompleksinės ir dvigubos druskos? Apskaičiuoti entalpijos reakcijos pokytį ir parašyti termocheminės reakcijos lygtį. Homogeninė sistema yra cheminėje pusiausvyroje. Kokiais temperatūros ir koncentracijos pokyčiais galima perstumti cheminę pusiausvyrą į dešinę? Parašyti pusiausvyros konstantos išraišką. Metalų nuo korozijos apsaugos būdai. Elektroninių lygčių metodu apskaičiuoti koeficientus šiai reakcijai. Nurodyti medžiagas - oksidatorius bei reduktorius ir kurios medžiagos oksiduojasi bei redukuojasi. Koloidiniai tirpalai. Kaip paaiškinti koloidinės dalelės susidarymą ir krūvio atsiradimą? Parašyti AgI micelės formules, kai stabilizuojantis elektrolitas : a) AgNO3, b) KI. Koloidinių tirpalų gavimo būdai. Apskaičiuoti 15 % propilo alkoholio C7 H7 OH vandeninio tirpalo virimo temperatūrą. Vandens Kv - 0,52o C/mmol. Atmosfera ir jos tarša. Antropogeninė atmosferos tarša pasireiškia dviem pavidalais. Biogeniniai elementai. Azoto ciklas. Parašyti polietileno polimerizacijos reakciją. Polietileno savybės. Koks 10 % natrio karbonato tirpalo (tankis – 1,105 g/cm3) tūris reikalingas 5 litrams 2 % tirpalo (tankis – 1,02 g/cm3) paruošti?
  Chemija, namų darbas(15 puslapių)
  2007-03-14
 • Chemija (50)

  Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Pagrindinis termochemijos arba Heso dėsnis. Entropija. Praktinis elektrolizės pritaikymas. Akumuliatoriai. Elektolizės procesai. Katodiniai ir anodiniai procesai. Faradėjaus dėsniai. Elektrolizė. Elektolizės procesai. Katodiniai ir anodiniai procesai. Elektrolizės procesai ant katodo. Elektrolizės procesai ant anodo. Standartiniai elektrodų potencialai. Galvaninių elementų tipai. Elektrodo potencialas. Galvaninių elementų tipai. Voltos galvaninis elementas. Danielio ir Jakobio galvaninis elementas. Sausieji hermetiniai elementai.
  Chemija, namų darbas(10 puslapių)
  2008-02-04
 • Chemija (51)

  Chemijos kryžiažodis. Mokslas apie medžiagas ir vienų medžiagų virtimą kitomis. Mažiausios dalelės, turinčios tos medžiagos savybių. Mažiausia chemiškai nedaloma dalelė. Teigiamąjį arba neigiamąjį elektros krūvį turinčios dalelės. Kaip vadinami teigiami jonai? Kaip vadinami neigiami jonai? Branduolio dalelė, kurios krūvis +1. Branduolio dalelė, neturinti elektros krūvio. Neigiamą krūvį, kuris -1, turinti dalelė. Savaiminis atomų branduolių skilimas. Kaip vadinamas skaičius, rodantis, kiek elemento atomų yra formulėje. Kokia medžiaga yra neskaidri, kali, yra kieta medžiaga, yra aukšta lydymosi temperatūra ir gerai praleidžianti elektros srovę ir šilumą. Skystos būsenos metalas. Trapus, nuo smūgio lengvai subyra ar sudūžta, daugumos paviršius neblizga, blogas šilumos ir elektros laidininkas, daugumos žema lydymosi ir virimo temperatūra. Kas tai? Yra tik vienas skystasis nemetalas. Koks? Ką sudaro elementai, esantys viename periodinės cheminių elementų lentelės vertikaliajame stulpelyje? Ką sudaro elementai, esantys viename periodinės cheminių elementų lentelės horizontalioje eilėje? Kaip vadinami tarpiniai elementai tarp metalų ir nemetalų? Kaip vadinami junginiai kuriuos sudaro molekulės? Ką atliekame tyrinėdami ir fizikinius, ir cheminius reiškinius? Kaip dar vadiname tyrinėtus ir fizikinius, ir cheminius reiškinius? Kaip vadinamas elektronų atidavimas? Kaip vadinamas elektronų prisijungimas? Kokia žaliava labai svarbi metalams gauti? Kaip vadinama reakcija, kurios metu išsiskiria šiluma? Kaip vadinama reakcija, kurios metu sunaudojama šiluma? Kaip vadinamas reiškinys, kuriam vykstant išsiskiria šviesa ir šiluma? Kaip vadinami metalai, kurie nei ore, nei kaitinami liepsnoje nesijungia su deguonimi? Kaip vadinamas metalų irimas? Kaip vadinama medžiagos ypatybė, kuri išryškėja (atsiskleidžia) jai reaguojant su kitomis medžiagomis?
  Chemija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-03-04
 • Chemijos eksperimentai

  Chemijos bandymų aprašymai, bei analizės. Eksperimentas "Ugnis be degtuko". Reagentai. Instrukcijos. Eksperimento analizė. Eksperimentas "Greitai paruošiamas karštas ledas". Reagentai. Instrukcijos. Eksperimento analizė. Priedai. Eksperimentas "Chameleonas". Reagentai: Instrukcijos. Spalvų pasikeitimas. Eksperimento analizė.
  Chemija, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-07-02
 • Chemiko literatūra internete

  Įvadas. Paieškos sistemos. Medžiagų struktūros ir kristalochemijos žurnalų elektroninės svetainės. Lietuvos žurnalų svetainės. Elektroninių žurnalų svetainės (rusų, anglų kalbų). Patentų paieška. Išvados.
  Chemija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-10-07
 • Cheminė analizė

  5variantas. Užbaikite reakciją CaCl2 + H2C2O4 —>; parašykite molekulines ir jonines lygtis. Ar naudojama ši reakcija kokybinėje analizėje, jei naudojama, tai kur? Tirpale skirtingų analitinių grupių katijonų mišinys: Na+; Fe3+; Zn2+. Atlikite sisteminę analizę rūgščių - šarmų metodu reakcijų lygtimis. Apskaičiuokite vandenilio jonų koncentraciją ir pH KOH tirpalo, kurio koncentracija 0,56 g/l. Kurį iš sąlygoje išvardintų reagentų galima panaudoti, norint sumažinti vandenilio jonų koncentraciją CH3COOH acto rūgšties tirpale ir kodėl? 1)NH4C1 2)HC1 3)CH3COONa 4) KN03. Kas yra buferiniai tirpalai? Iš ko jie sudaryti? Reakcijomis paaiškinkite jų veikimo esmę. Kur analizėje jie vartojami? Kiek ml 80 % orto fosforo rūgšties tirpalo (p=l,633g/cm3) reikės, norint pagamint 1,5 litro 0,1 N H3PO4 tirpalo. Išlyginkite oksidacijos - redukcijos reakcijos lygtį. Nurodykite oksidatorių ir reduktorių, bei vykstančius procesus: Mn02 + (NH4)2C204 + H2S04 MnS04 + (NH4)2S04 + C02 + H20 Į 25 ml 0,02 N Na2S203 (natrio tiosulfato tirpalo) įpilta 20 ml jodo tirpalo, kurio titras = 0,0003 lg/m/. Kokia spalva nusidažys tirpalas, į jį įpylus krakmolo? Kodėl? Analizei paimta 0,5 g FeCb • 6H20. Kiek mililitrų 10 % NaOH natrio šarmo tirpalo (p= 1,115 g/cm3) reikės, norint pilnai nusodinti geležį? Kokios savybės būtinos medžiagų nusodinamajai ir sveriamajai formoms? Pateikite pavyzdžių.
  Chemija, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-04-12
 • Cheminės reakcijos greitis

  Cheminės reakcijos greitis. Cheminė kinetika. Pavyzdžiai. Apibrėžimai. Sprendimai. Tirpalų osmosinis slėgis.
  Chemija, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-11-19
 • Fermentai (2)

  Fermentai. Fermento veikimo mechanizmas. Fermentų klasifikacija. Fermentų sudėtis ir savybės. Paprasti ir sudėtiniai fermentai. Kofaktoriai ir kofermentai. Kofermentų klasifikacija, atstovai. Fermentinės katalikės mechanizmai. Fermentų aktyvumo vienetai. Izofermentai. Fermentų inhibitoriai:(ne)+(be) konkurenciniai. Alosteriniai fermentai. Fermentų aktyvumo ir kiekio reguliavimo principai.
  Chemija, namų darbas(11 puslapių)
  2006-12-30
 • Gamtiniai indikatoriai

  Tai tyrimas, kokius indikatorius galima aptikti gamtoje. Tyrimų metodika. Darbo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Chemija, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-22
 • Kenksmingi maisto priedai

  Kenksmingi maisto priedai. Emulgatoriai. Kaip atsirado E? E raidės reikšmė. Kokia ji? Kodėl jų reikėtų vengti? E senovėje. Užterštas maistas. Ekologiškas maistas. Ekologiško maisto privalumai.
  Chemija, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-12-07
 • Koloidų chemija

  Klausimas: skysto būvio apibūdinimas. Klausimas: tirpimo ir neutralizacijos šiluma. Tirpimo šiluma. Neutralizacijos šiluma. Klausimas: tirpalų krioskopija ir ebulioskopija. Kioskopija. Ebulioskopija. Klausimas: šakotos grandinės reakcijos. Uždaviniai.
  Chemija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-26
 • Kuro rūšys, savybės, degimas

  Įvadas. Kuro rūšys, klasifikacija. Skysto kuro rūšys, klasifikacija. Kuro savybės. Kuro degimas. Išvados.
  Chemija, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-11-04
 • Maisto komponentų kitimas terminio poveikio metu ir įtaka žmogaus organizmui

  Pagrindinių maisto komponentų (baltymų, riebalų, angliavandenių) kitimas terminio poveikio metu. Susidariusių produktų įtaka žmogaus organizmui. Įvadas. Angliavandeniai. Angliavandenių pokyčiai terminio apdorojimo metu. Riebalai. Riebalų pokyčiai terminio apdorojimo metu. Baltymai. Baltymų pokyčiai terminio apdorojimo metu.
  Chemija, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-16
 • Maisto produktų savybės: Sviestas

  Įžanga. Produkto cheminė sudėtis. Maisto produktų komponentų savybės. Komponentų pokyčiai laikymo metu. Produkto svarba. Išvados.
  Chemija, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-02
 • Medžiagos agregatinės būsenos

  Įvadas. Medžiagos. Skystis. Dujos. Kieti kūnai.
  Chemija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-07
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po