Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija>Chemijos testai

Chemijos testai (9 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atomo sandara (2)

  20 klausimų chemijos testas su atsakymais apie atomo sandarą. Elektronas – tai. Kiekvieno elemento atomo elektronų skaičius apibūdina. Apie neutronus galima pasakyti, kad jie... Izotopai – tai? Cheminis elementas - tai? Kuris šių elementų atomo branduolyje turi 12 neutronų? Azoto atomą sudaro protonai, neutronai, elektronai... Kuris elementų rinkinys, kurių atomai antrame energijos lygmenyje turi daugiau nei 2 elektronus? Nurodomi atomų numeriai... Kurio atomo elektroninė konfigūracija 1s22s22p63s23d53p64s1? Magnio jono elektroninė konfigūracija? Sužadinto silicio atomo elektroninė konfigūracija. Na0 ir Na+ skiriasi... Maksimalus 8 elektronų skaičius gali būti... Elektroninę konfigūraciją 1s22s22p6 turi... Natrio jonas turi elektronų... Magnio atomas virsta magnio jonu... Helis atidavęs elektronus virsta... Kuri elementų pora yra izotopai? Kiek elementų atspindi toks užrašas: 816E; 2040E; 1735E; 2044E; 818E; 1737E? Atomas, iš savo išorinio sluoksnio atidavęs elektronus – tai?
  Chemija, testas(3 puslapiai)
  2005-06-07
 • Atomo sandara (3)

  18 klausimų chemijos testas su atsakymais apie atomo sandarą. Atomas yra elektriškai neutralus, nes... Chloro atomas skiriasi nuo chlorido jono... Cheminio elemento izotopai skiriasi... Deguonies atomas 816O susideda iš... Chloro atomo branduolio krūvis yra? 35Cl ir 37Cl atomai skiriasi skaičiumi... Kuri atominė dalelė protonų turi daugiau nei elektronų? Kuris elementas sudaro stabilų joną, turintį 18 elektronų? Kurios atominės dalelės konfigūracija yra 1s22s22p63s23p6? Du elektronai gali sudaryti porą, jei... Kurioje eilutėje elementai išrikiuoti atomo spindulio mažėjimo tvarka? Protono krūvis. Kuri atominių dalelių pora turi vienodą elektronų skaičių? Kurios atominių dalelių poros elektronų konfigūracija yra 1s22s22p6? Kurio elemento elektronų konfigūracija yra 1s22s22p63s23d33p64s2? Oksonio jonas (H3O+) turi... Atomas virsdamas jonu...
  Chemija, testas(3 puslapiai)
  2005-06-07
 • Bendroji halogenų charakteristika. Chloras

  20 klausimų chemijos testas. Teisingi atsakymai. 2 uždaviniai. Sprendimai.
  Chemija, testas(6 puslapiai)
  2007-06-22
 • Chemija (27)

  13 klausimų chemijos testas dešimtokams. Atsakymai.
  Chemija, testas(2 puslapiai)
  2006-04-26
 • Chemija (57)

  20 klausimų chemijos testas su atsakymais. Atskirai surašykite: Molekulinius junginius, Joninius junginius. Natrio jonas skiriasi nuo natrio atomo, nes? Kurioje medžiagoje tarp dalelių yra joninis ryšys? Kurioje medžiagoje tarp dalelių yra kovalentinis polinis ryšys? Kurioje medžiagoje tarp dalelių yra kovalentinis nepolinis ryšys? Cheminis ryšys, kai elektronų pora vienodai priklauso abiem atomams, vadinamas? Kuris elementas turi užpildytą elektroninį apvalkalą? Kurių elementų vieninių medžiagų savybės panašios? Kiek ryšių anglies atomas sudaro su vandenilio atomais metano molekulėje? Kurioje medžiagoje tarp dalelių yra joninis ryšys? Cheminis ryšys tarp vandenilio ir chloro yra kovalentinis polinis, nes? Kiek jungčių tarp azoto atomų yra azoto molekulėje? Gliukozės molekulinė formulė yra C6H12O6. Kokia yra empirinė formulė? Empirinė junginio formulė CH. Kuri iš šių formulių yra junginio molekulinė formulė? Parašykite šio junginio pavadinimą SF6? Kuris šių elementų gali virsti neigiamuoju jonu? Švino atomas atidavęs 4 elektronus, virto? Vienas nedaugelio inertinių dujų junginių yra XeO3. Koks šios medžiagos pavadinimas? Koks sieros oksidacijos laipsnis junginyje Na2S? Kuri formulė yra vario (I) oksidas?
  Chemija, testas(4 puslapiai)
  2010-09-13
 • Cheminiai kitimai (cheminės reakcijos)

  20 klausimų chemijos testas su atsakymais.
  Chemija, testas(3 puslapiai)
  2005-06-03
 • Cheminiai ryšiai

  15 klausimų chemijos testas. Teisingi atsakymai.
  Chemija, testas(3 puslapiai)
  2006-10-27
 • Karboksirūgštys. Esteriai. Riebalai

  28 klausimų chemijos testas su atsakymais.
  Chemija, testas(3 puslapiai)
  2005-06-07
 • Metalai (9)

  33 klausimų chemijos testas. Dauguma klausų iš temos "Metalai".
  Chemija, testas(1 puslapis)
  2009-06-30