Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija>Chemijos laboratoriniai darbai

Chemijos laboratoriniai darbai (129 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 12 chemijos laboratorinių darbų

  Fizikinių vandens savybių nustatymas. Vandens ph nustatymas. Dirvožemio reakcijos (ph) nustatymas. Kokybinis neorganinių junginių nustatymas. Kokybinis organinių junginių nustatymas. Geležies koncentracijos nustatymas vandenyje ekspres metodu. Titrimetrinė tirpalų analizė. Sausos liekanos nustatymas. Suspenduotų medžiagų kiekio nustatymas. Dirvožemio bendro poringumo ir poringumo koeficiento nustatymas įsotinimo būdu. Vandens kiečio nustatymas. Vandens minkštinimo tyrimas.
  Chemija, laboratorinis darbas(33 puslapiai)
  2006-10-25
 • 3 chemijos laboratoriniai darbai

  Laboratorinių darbų technika. Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas. Įvairių druskų hidrolizė.
  Chemija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-06-20
 • 4 chemijos laboratoriniai darbai

  Medžiagų tirpumas. Metalų korozija. Tirpalai. Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas.
  Chemija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-02-19
 • 6 chemijos laboratoriniai darbai

  Dujų molinių šilumų santykio nustatymas. Koloidiniai tirpalai. Metalų korozija. Normalinės koncentracijos tirpalai. Galvaninės dangos. Reakcijos gryniems metalams pažinti.
  Chemija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-09-20
 • 7 chemijos laboratoriniai darbai

  Laboratorinis darbas nr. 1: Vandens kietumas. Laboratorinis darbas nr. 2: Procentinės ir Molinės koncentracijos tirpalai. Laboratorinis darbas nr. 3: Galvaninės dangos. Laboratorinis darbas Nr. 4: Reakcijos gryniems metalams pažinti. Laboratorinis darbas Nr. 5: Cheminė kinetika ir pusiausvira. Laboratorinis darbas Nr.6: Metalų korozija. Laboratorinis darbas nr.7: Normalinės koncentracijos tirpalai.
  Chemija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-12-04
 • 9 chemijos laboratoriniai darbai

  Laboratorinis darbas Nr.1. Fizikiniai ir cheminiai vandens kokybės rodikliai. Darbo tikslas: Ištirti įvairius vandenis, nustatant kai kuriuos fizikinius ir cheminius vandens kokybės rodiklius. Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Gauti rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 2. Bendrojo kietumo nustatymas. Darbo esmė. Bendras vandens kietumas nustatomas kompleksometriniu metodu, kuris pagrįstas kalcio ir magnio jonų susijungimu į kompleksinius junginius. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 3. Vandens spalvos, drumstumo ir permanganato indekso nustatymas. Darbo tikslas. Ištirti įvairius vandens mėginius, nustatant kai kuriuos fizikinius ir cheminius vandens kokybės rodiklius:(spalvą, drumstumą, permanganato indeksą). Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Rezultatai pateikiami lentelėje. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 4. Nitratų koncentracijos nustatymas spektrometriniu metodu su natrio salicilatu. Darbo tikslas: Nustatyti nitratų koncentraciją spektrometriniu metodu tiriamajame vandenyje. Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 5. Geležies koncentracijos vandenyje nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti geležies koncentracijas tiriamuosiuose vandenyse. Nubrėžti geležies koncentracijos kalibracinę tiesę. Nubrėžti absorbcijos spektro grafiką. Naudojamos priemonės. Darbo eiga. Duomenys surašomi į lentelę. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 6. BRITA filtro tyrimas. Darbo tikslas. Nustatyti vandens kietumą, pH ir savitajį elektros laidį. Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Darbro rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 7. Optimalios koagulianto dozės nustatymas. Darbo esmė. Nustatyti optimalią koagulianto dozę ir filtrato spalvą, pH, savitąjį elektros laidį, permanganato indeksą. Darbo priemonės:. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 8. Aktyvaus chloro dozės nustatymas jodometriniu metodu. Darbo tikslas. Nustatyti aktyvaus chloro dozę jodometriuniu metodu. Darbo priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 9. Filtruojančiųjų užpildų plovimas. Teorinė dalis. Darbo tikslaS: Susipažinti su filtru ir jo užpildo plovimo technologija, bei paskaičiuoti keletą užpildo plovimo parametrų. Naudotos priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada.
  Chemija, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2011-05-25
 • A traditional acid-alkali titration

  Darbas anglų kalba. Laboratorinis rūgščių-bazių titravimas. Aim: To use the traditional method of titration to determine the concentration of a solution of sodium hydroxide by titration with a solution of sulphuric acid. Reaction. Data collection. The concentration of sodium hydroxide (X) in the solution. Conclusion and evaluation.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-04-29
 • Absorbcija

  Darbo tikslas: Nustatyti nuolatinio absorbcijos proceso masės perdavimo koeficientą Ky ir absorbcijos kolonos hidraulinio pasipriešinimo koeficientą; Atlikti CO2 absorbcijos vandeniu kinetikos tyrimus periodinio veikimo absorbcijos kolonoje.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-10-16
 • Aliuminio paviršiaus elektrocheminis oksidavimas (3)

  Elektrocheminis aliuminio oksidavimas ir oksido plėvelės kokybės patikrinimas. Darbo eiga.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-01-05
 • Aminorūgštys ir baltymai (2)

  Aminorūgščių tirpalų pH nustatymas. Aminorūgščių amfoterinės savybės. Bazinės savybė. Aminorūgščių kompleksiniai junginiai su vario druskomis. Aminorūgščių reakcija su nitritine rūgštimi. Aminorūgščių reakcija su formaldehidu. Baltymų biureto reakcija. Ninhidrino reakcija su baltymais. Ksantoproteino reakcija. Folio reakcija.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-09
 • Amonio kiekio vandenyje nustatymas

  Darbo tikslai: Susipažinti su amonio jonų svarba ir poveikiu vandens telkiniuose. Nustatyti amonio koncentraciją vandens mėginyje pagal paruoštą kalibracinį grafiką. Įvadas. Reagentai, indai ir kita įranga. Metodo esmė. Darbo eiga. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-02-25
 • Analitinių sitemų metrologinis įvertinimas

  Darbo tikslas: atlikti metrologinį gliukozės analizatoriaus "Eksan-G" įvertinimą. Priemonės. Gliukozės analizatoriaus veikimo principas. Darbo eiga. Grafikai ir lentelės.
  Chemija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2005-12-09
 • Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su pagrindinėmis atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūromis. Išmokti nustatyti atkaitinto anglinio plieno rūšį ir anglies kiekį pliene. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-03
 • Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su lydinių mikrostruktūros tyrimo metalografiniu mikroskopu metodika ir įgyti darbo su juo įgūdžius. Nustatyti anglies kiekį pliene (pagal stebimą struktūrą) ir jo markę. Darbo užduotis ir atlikimo tvarka. Darbo ataskaita. Sudėtinės plienų dalys. Išvada.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-27
 • Baltymų afininė chromatografina naudojant imobilizuotus metalo jonus

  Darbo tikslas: Atlikti kiaušinio lizocimo (eksponuota His-15 liekana) ir arklio širdies mioglobino (eksponuotos His-113 ir His-116 liekanos) mišinio frakcionavimą ant sorbento Sefarozė-IDA, įkrauto Cu II jonais. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2010-04-07
 • Baltymų afininė chromatografina naudojant imobilizuotus metalo jonus (2)

  Darbo tikslas: Atlikti kiaušinio lizocimo (eksponuota His-15 liekana) ir arklio širdies mioglobino (eksponuotos His-113 ir His-116 liekanos) mišinio frakcionavimą ant sorbento Sefarozė-IDA, įkrauto Cu (II) jonais. Darbo priemonės. Paruošiamieji darbai. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-05-05
 • Bendroji chemija

  Laboratorinis darbas Nr. 1: rūgštys, bazės ir druskos. Bandymas: metalų hidorksidų gavimas, veikiant metalų oksidus vandeniu. Bandymas: amfoterinių hidorksidų gavimas. Bandymas: druskų gavimas, veikiant rūgštis šarmais. Bandymas: rūgščių druskų gavimas. Bandymas: bazinių druskų gavimas. Bandymas: rūgšties gavimas, tirpinant nemetalo oksidą vandenyje. Laboratorinis darbas Nr. 2: metalo korozija. Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės nustatymas. Korozijos aktyvintojo vaidmens nustatymas. Elektrocheminė kontaktinė korozija. Išvada.
  Chemija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-02-02
 • Bendrojo tirpaus fosforo nustatymas oksidavus peroksidisulfatu. Spektrofotometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą

  Įvadas. Darbo tikslai. Medžiagos ir metodai. Rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-07-04
 • Binarinių mišinių distiliacija

  Darbo tikslas – esant pastoviam slėgiui, keliose temperatūrose nustatyti duotos binarinės sistemos garų ir skysčio pusiausvyros koncentracijas ir sudaryti šios sistemos virimo diagramą. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-03
 • Chemical kinetics

  Darbas anglų kalba. Cheminė kinetika. Laboratorinis darbas. Aim. Hypothesis. Materials and Equipments. Method. Possible errors. Data collection. Conclusion and Evaluation.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-29
Puslapyje rodyti po