Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija>Chemijos kursiniai darbai

Chemijos kursiniai darbai (11 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 6/5 kondensuotų pirimidino antifoliatų sintezė ir aktyvumas

  Sintetinamų folio rūgšties analogų struktūriniai ypatumai. Aktyvumo tyrimai. AlimtaTM. Pirolopirimidinų susidarymas. Antifoliatų TS ir DHFR inhibavimo duomenys. Klasikiniai antifoliatai. Lipofiliniai antifoliatai.
  Chemija, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-01-30
 • Baltymų koncentracijos nustatymo metodai

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti baltymų koncentracijos nustatymo metodus. Baltymai, jų struktūra ir sandara. Baltymų struktūra. Baltymų sandara. Baltymų funkcijos. Baltymų koncentracijos nustatymo metodai. Lowry metodas. Analizuojamų mėginių ruošimas. Analizės eiga. Baltymų koncentracijos apskaičiavimas. Bradfordo metodas. Biureto metodas. BCA metodas. Naudojami prietaisai. Išvados.
  Chemija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2010-02-19
 • Biofarmacinių produktų biosintezė

  Įvadas. Bioreaktoriai – bendras aptarimas. Bioreaktoriaus palaikymo sistemos. Aeracinė sistema. Dujų pašalinimo sistema. Šilumos perdavimo sistema. Terpės paruošimo ir tiekimo sistema. Kultūrinio skysčio išvedimo sistema. Valymo ir sterilizavimo sistemos. Proceso kontrolės ir įrangos sistema. Bioreaktorių konstrukcija. Indo ir pertvarų geometrija. Maišymo sistema. Aeracinė sistema. Šilumos perdavimo sistema. Produkto išskyrimas.
  Chemija, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2008-11-18
 • Chimopapainas

  Įvadas. Darbo tikslas aprašyti naują gryninimo procedūrą, kruopščius testus ir įrodyti, kad chimopapainas yra vienas baltymas, pasitaikantys keliuose formose, ir taip pat kaip atpažinti dirbtines jo formas. Eksperimentas. Šviežios papajos pieno sultys. Chromatografijoje analizuojama sausos ir šviežios papajos sultys. Chimopapaino išgryninimas. Katijonų-mainų chromatografija. Fermentinio aktyvumo nustatymas. Aktyvaus cisteino proteazės antras titravimas. Rezultatai ir jų aptarimas. Analizė sausos ir šviežių papajos sulčių. Sausos papajos sulčių chimopapaino gryninimas. Gryno chimopapaino laikymas. Išvados.
  Chemija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2010-05-10
 • Fenolių fotonitrinimas

  Įvadas. Nitritų ir nitratų fotolizė. Fenolio fotonitrinimo reakcijos. Radikalų reakcijos su fenoliu. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (5). Išnašos.
  Chemija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2008-04-28
 • Pesticidų tyrimų laboratorijos darbas

  Santrauka. Terminų žodynėlis. Įvadas. Literatūros analizė. Pesticidų apibūdinimas. Laboratorijos darbo organizavimas. Laboratorijos charakteristika. Laboratorijos patalpų plano sudarymas, laboratorinių baldų ir prietaisų išdėstymo pagrindimas. Norminiai ir laboratorijoje pildomi dokumentai. Tyrimų organizavimas. Mėginių priėmimas ir jų judėjimo laboratorijoje schema. Reikalingos medžiagos ir indai. Tyrimui naudojami prietaisai ir metodai. Laboratorijos darbo kokybės užtikrinimas. Žmogaus ir gamtos sauga. Bendros išvados.
  Chemija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-24
 • PGR naudojami reagentai

  Santrauka. Įvadas. Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodo esmė. PGR rūšys. Tikro laiko PGR. Karšto starto PGR. Atvirkštinės transkripcijos PGR. Lizdinė PGR. "Touchdown" PGR. Ilga ir tiksli PGR. Dauginė PGR. PGR naudojami reagentai. Termofilinės DNR polimerazės. Buferiai, PGR priedai. Pradmenys. Deoksiribonukleotidtrifosfatai. DNR matrica. Dvivalenčių metalų jonai. PGR reikalingų reagentų laikymo ir naudojimo sąlygos. Išvados.
  Chemija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-27
 • Vamzdinis korpusinis šilumokaitis

  Darbo tikslas: Pagal užduoties duomenis parinkti optimalų vamzdinį korpusinį šilumokaitį nurodytam technologiniam procesui atlikti. Skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimai pagal šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai. Tarpvamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai. Šilumos perdavimo koeficiento K skaičiavimai. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Vidutinio temperatūrų skirtumo šilumokaityje skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžiuose skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė rezultatų lentelė. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio storio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija. Priedų lentelės.
  Chemija, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2005-11-02
 • Vamzdinis korpusinis šilumokaitis (3)

  Pratarmė. Įvadas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai naudojant šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai vamzdinio korpusinio šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės skaičiavimas. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Vidutinio temperatūrų skirtumo šilumokaityje skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Pertvarų tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžiuose skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė ir optimalaus varianto rezultatų lentelės. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija. Priedai (15).
  Chemija, kursinis darbas(40 puslapių)
  2006-10-15
 • Vamzdinis korpusinis šilumokaitis (6)

  Įvadas. Darbo tikslas – suprojektuoti vamzdinį korpusinį šilumokaitį, kuriame transportuojama (teka savitaka). Užduotis. Pradiniai duomenys. Pradiniai projektavimo duomenys. Agentų fizikinės ir šiluminės savybės. Skaičiavimai naudojant šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai vamzdinio korpusinio šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės skaičiavimas. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Agentų vidutinio temperatūrų skirtumo skaičiavimas. Išvada. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Pertvarų tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžių skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė ir optimalaus varianto rezultatų lentelės. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio skaičiavimas Išvada. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija. Priedai (6 psl.).
  Chemija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-12-01
 • Vandens surinkimo ir gerinimo įrenginiai

  Aiškinamasis raštas. Vandens ruošyklos našumo nustatymas. Vandens ruošyklos įrenginių komplekso skaičiuojamasis našumas. Technologinės schemos parinkimas. Vandens ruošimo įrenginių skaičiavimas. Deguonies kiekis reikalingas vandens aeravimui. Filtrų geležies ir mangano šalinimui iš vandens skaičiavimas. Kvarcinio smėlio užpildo aukštis, reikalingas geležies iš požeminio vandens šalinimui. Kvarcinio smėlio užpildo aukštis, reikalingas mangano iš požeminio vandens šalinimui. Filtrų plovimo režimas. 4 Lyginamasis vandens kiekis filtruojančių užpildų plovimui. Bendras filtrų plotas. Filtrų skaičius. Vandens filtravimo greitis. Vieno filtro plotas. Vandens kiekis, vienu metu persiliejantis per 1 m persiliejimo briauną. Atstumas nuo kanalo dugno iki persiliejimo briaunos. 10 Pratekančio "V" formos lataku vandens debitas filtrui dirbant 7 m/h greičiu. V formos latako skersplotis. Latako sienelės aukštis. Suminis lyginamasis plovimo vandens ir oro debitas. Bendras plyšių filtro drenažinės sistemos gaubteliuose plotas. Vienam filtrui reikalingas gaubtelių skaičius. Reikalingas orapūtės našumas. Konstruktyvus filtro aukštis. Filtrų plovimo sistemos skaičiavimas. Įrengtų siurblių išvystomo slėgio skaičiavimas. Paplavų skaidrinimo rezervuaro skaičiavimas. Paplavų skaidrinimo rezervuaro talpa. Siurblių, reikalingų nuskaidrinto vandens persiurbimui į žalio vandens liniją, parinkimas. Vandens dezinfekavimo įrenginių skaičiavimas. Įvedama natrio hipochlorito maksimali dozė. Didžiausias NaClO tirpalo debitas. Tirpalo konteineryje masė. Aktyvaus chloro NaClO tirpale masė. Pagrindinių įrenginių lentelė.
  Chemija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2011-09-20