Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija

Chemija (402 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Chemiko literatūra internete

  Įvadas. Paieškos sistemos. Medžiagų struktūros ir kristalochemijos žurnalų elektroninės svetainės. Lietuvos žurnalų svetainės. Elektroninių žurnalų svetainės (rusų, anglų kalbų). Patentų paieška. Išvados.
  Chemija, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-10-07
 • Cheminė analizė

  5variantas. Užbaikite reakciją CaCl2 + H2C2O4 —>; parašykite molekulines ir jonines lygtis. Ar naudojama ši reakcija kokybinėje analizėje, jei naudojama, tai kur? Tirpale skirtingų analitinių grupių katijonų mišinys: Na+; Fe3+; Zn2+. Atlikite sisteminę analizę rūgščių - šarmų metodu reakcijų lygtimis. Apskaičiuokite vandenilio jonų koncentraciją ir pH KOH tirpalo, kurio koncentracija 0,56 g/l. Kurį iš sąlygoje išvardintų reagentų galima panaudoti, norint sumažinti vandenilio jonų koncentraciją CH3COOH acto rūgšties tirpale ir kodėl? 1)NH4C1 2)HC1 3)CH3COONa 4) KN03. Kas yra buferiniai tirpalai? Iš ko jie sudaryti? Reakcijomis paaiškinkite jų veikimo esmę. Kur analizėje jie vartojami? Kiek ml 80 % orto fosforo rūgšties tirpalo (p=l,633g/cm3) reikės, norint pagamint 1,5 litro 0,1 N H3PO4 tirpalo. Išlyginkite oksidacijos - redukcijos reakcijos lygtį. Nurodykite oksidatorių ir reduktorių, bei vykstančius procesus: Mn02 + (NH4)2C204 + H2S04 MnS04 + (NH4)2S04 + C02 + H20 Į 25 ml 0,02 N Na2S203 (natrio tiosulfato tirpalo) įpilta 20 ml jodo tirpalo, kurio titras = 0,0003 lg/m/. Kokia spalva nusidažys tirpalas, į jį įpylus krakmolo? Kodėl? Analizei paimta 0,5 g FeCb • 6H20. Kiek mililitrų 10 % NaOH natrio šarmo tirpalo (p= 1,115 g/cm3) reikės, norint pilnai nusodinti geležį? Kokios savybės būtinos medžiagų nusodinamajai ir sveriamajai formoms? Pateikite pavyzdžių.
  Chemija, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-04-12
 • Cheminė inžinerija

  Šilumos pernašos procesai. Šiluminių procesų charakteristika. Šilumos laidumas. Konvekcinė šilumos pernaša. Šilumos pernaša spinduliuote. Šilumos pernašos procesų varos jėga ir fluidų tarpusavio judėjimo schemos. Šildymas, aušinimas, kondensacija. Šildymas. Šildymo būdai. Šilumokaičiai. Aušinimas. Kondensacija. Kondensatoriai. Šaldymas. Saikingasis šaldymas. Garinimas. Garinimo proceso teoriniai pagrindai. Garinimo būdai. Garinimo proceso principinės schemos. Garintuvai su šiluminiu siurbliu. Garintuvų konstrukcija. Masės mainų procesai ir aparatai. Molekulinė difuzija. Konvekcija ir masės atidavimas. Masės mainų procesų varos jėga. Absorbcija. Dujų-skysčio sistemos fazių pusiausvyra. Absorberių konstrukcija ir veikimo principas. Plėveliniai absorberiai. Įkrautiniai absorberiai. Lėkštiniai absorberiai. Purkštuviniai absorberiai. Desorbcija. Absorbcijos schemos. Distiliacija ir rektifikacija. Distiliacija. Nuolatinė rektifikacija. Rektifikacijos įrenginiai. Periodinė rektifikacija. Ekstrakcija. Ekstrakcijos proceso fizikiniai pagrindai. Pagrindiniai ekstrakcijos būdai. Ekstraktorių konstrukcija ir veikimo principas. Ekstrakcijos technologinės schemos. Masės pernaša kietojoje fazėje. Adsorbcija ir jonų mainai. Adsorbcija. Pagrindiniai pramoniniai adsorbentai ir jų savybės. Adsorberių konstrukcija ir veikimo principas. Tirpimas ir ekstrahavimas iš kietųjų kūnų. Tirpimas ištirpusios medžiagos ekstrakcija. Kietosios medžiagos ekstrakcija. Ekstrakcijos ir tirpimo metodai. Ekstraktorių ir tirpinimo aparatų konstrukcija ir veikimo principas. Kristalizacija. Kristalizacijos proceso fizikiniai pagrindai. Kristalizatorių konstrukcija ir veikimo principas. Membraniniai procesai. Membranos. Kietos struktūros membranos. Skystosios membranos. Fizikiniai cheminiai membraninių procesų pagrindai. Baromembraniniai procesai. Difuziniai membraniniai procesai. Membraniniai aparatai. Membranų valymo būdai. Džiovinimas. Džiovinimo proceso teorijos pagrindai. Džiovinamos medžiagos pusiausvyros būsenos charakteristikos. Drėgno oro parametrai. Drėgno oro h–x diagrama. Džiovinimo proceso vaizdavimas h–x diagramoje. Džiovinimo schemos. Džiovyklos. Konvekcinės džiovyklos. Kontaktinės džiovyklos.
  Chemija, konspektas(168 puslapiai)
  2010-03-03
 • Cheminė kinetika

  PowerPoint pristatymas. Cheminė kinetika. Cheminių reakcijų klasifikavimas. Sudėtinės reakcijos. Grandininės reakcijos. Cheminės reakcijos greitis. Tikrasis reakcijos greitis. Reakcijos greičio priklausomybė nuo koncentracijos. Cheminės reakcijos greičio konstanta. Cheminės reakcijos laipsnis. Cheminių reakcijų kinetinės lygtys. Cheminės reakcijos pusperiodis. II laipsnio reakcijos kinetinė lygtis. Cheminės reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. Arenijaus lygtis. Aktyvacijos energija. Pereinamo būvio teorija. Aktyvių susidūrimų teorija. Cheminė pusiausvyra. Le Šatelje principas. Cheminė katalizė. Fermentinės katalizės ypatybės. Fermento substrato sąveika. Fermentinės reakcijos greičio priklausomybė nuo pH. Fermentinės reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. Fermentų aktyvumo reguliavimas grįžtamuoju ryšiu. Fermentinės reakcijos greičio priklausomybė nuo [E]. Michaelio-Menten lygtis.
  Chemija, pristatymas(39 skaidrės)
  2006-10-19
 • Cheminė kinetika (2)

  Cheminė kinetika. Reakcijos greitis. Faktoriai veikiantys reakcijos greitį. Reagentų būsena. Reagentų koncentracijos. Temperatūros įtaka reakcijos greičiui. Katalizė. Reakcijos laipsnis. Reakcijos mechanizmas. Susidūrimų teorija. Aktyvacijos energija. Elementarios reakcijos. Reakcijų klasifikacija. Kinetinė reakcijų klasifikacija. Klasifikacija pagal reaguojančias daleles.
  Chemija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-03-23
 • Cheminė kinetika (3)

  Homogeninių reakcijų greitis. Nuo ko jis priklauso ir kaip nustatomas. Reakcijos greičio konstanta. Reakcijų molekulingumas ir laipsnis. Pseudomolekulinės reakcijos. Nulinio ir I laipsnio kinetinės lygtys. Pirmo laipsnio kinetinė lygtis. Antro laipsnio kinetinės lygtys ir pusperiodis. Reakcijos laipsnis ir jo nustatymas. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. Temperatūrinis reakcijos greičio koeficientas. Arenijaus lygtis ir jos panaudojimas. Aktyvacijos energija. Reakcijos greičių teorijos. Aktyvių dūžių teorija. Pereinamųjų būklių (aktyvaus komplekso) reakcijos greičio teorija. Sudėtingos reakcijos ir jų greitis. Grandininės reakcijos ir jų stadijos. Fotocheminės reakcijos. Heterogeninės reakcijos. Katalizė. Homogeninė katalizė. Heterogeninė katalizė. Cheminių reakcijų stabdymas. Inhibitorių veikimo mechanizmas. Fermentinė katalizė. Rūgštinė–bazinė katalizė.
  Chemija, špera(7 puslapiai)
  2008-03-20
 • Cheminė kinetika ir pusiausvyra

  Reaguojančių medžiagų koncentracijos įtaka reakcijos greičiui. Temperatūros įtaka reakcijos greičiui. Katalizatoriaus įtaka reakcijos greičiui. Koncentracijos įtaka cheminei pusiausvyrai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-07-18
 • Cheminė kinetika ir pusiausvyra (2)

  Katalizatoriaus įtaka reakcijos greičiui. Koncentracijos įtaka cheminei pusiausvyrai.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-01-05
 • Cheminė maisto tarša ir jos sukeliami sveikatos sutrikimai

  Įvadas. Maisto priedai. Toksinį poveikį sukeliantys metalai. Pesticidai. Nitratai. Maisto kokybė. Išvados.
  Chemija, referatas(11 puslapių)
  2006-04-13
 • Cheminė tarša buityje

  Įvadas. Buitinės chemijos ir asmens higienos priemonės. Skalbimo ir skalavimo priemonės. Balikliai. Valymo priemonės. Aerozoliai buityje. Aplinkos tarša cheminėmis priemonėmis. Cheminių priemonių sąsajos su sveikatai. Pagrindinės saugaus elgesio su cheminiais buities preparatais taisyklės. Išvados.
  Chemija, referatas(11 puslapių)
  2007-02-09
 • Cheminė termodinamika

  PowerPoint pristatymas. Kas yra chemija? Medicininė chemija, kas tai? Cheminė termodinamika. Pagrindinės cheminės termodinamikos sąvokos. Termodinaminiai parametrai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Matematinė I TD išraiška. Termochemija. Kai kurių medžiagų standartinės susidarymo entalpijų H0298, reikšmės. Termochemijos dėsniai. Heso dėsnio išvados. Termodinaminiai procesai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Kai kurių medžiagų standartinės entropijų S0298 reikšmės. II TD matematinė išraiška. Entropijos kitimas cheminės reakcijos metu. Bolcmano lygtis. I ir II TD jungtinė lygtis. Kai kurių medžiagų standartinės Gibso energijos pokyčio G0298 reikšmės. Gibso energijos kitimas cheminio proceso metu. Egzoergoninės ir endoergoninės reakcijos. Cheminės reakcijos (van’t Hofo) izoterma. Pusiausvyros konstantos apskaičiavimas.
  Chemija, pristatymas(31 skaidrė)
  2006-10-19
 • Cheminės dezinfekuojančios medžiagos

  Rankų dezinfekcijos priemonės. Sterillium. Kimberly – Clark. Skystas rankų muilas. Sterisol. Paviršių valymo ir dezinfekavimo priemonės. DECONEX 50 AF. Orbis, Flachendesinfektion. Bacillol AF. Ka Vo SPRAY ORBIS. Metasys. Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonės. MedDis.
  Chemija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-24
 • Cheminės medžiagos vaiko aplinkoje

  PowerPoint pristatymas. Žaislai XX amžiuje. Atsargiai – vaikai! Pavojingos medžiagos žaisluose. Minkšti, plastikiniai žaislai. Elektronika – žaislai ir įranga. Piešimo ir modeliavimo priemonės ir rinkiniai. Įvairūs kiti žaislai. Iš kokio buteliuko maitiname kūdikį? Kaip saugiai pradžiuginti vaiką?
  Chemija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-06-22
 • Cheminės reakcijos greitis

  Cheminės reakcijos greitis. Cheminė kinetika. Pavyzdžiai. Apibrėžimai. Sprendimai. Tirpalų osmosinis slėgis.
  Chemija, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-11-19
 • Cheminiai kitimai (cheminės reakcijos)

  20 klausimų chemijos testas su atsakymais.
  Chemija, testas(3 puslapiai)
  2005-06-03
 • Cheminiai lazeriai

  Cheminiai lazeriai. Lazerio šviesa. Šviesos sąveikos su medžiaga būdai. Lazerio komponentai. Cheminio lazerio veika.
  Chemija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-13
 • Cheminiai ryšiai

  15 klausimų chemijos testas. Teisingi atsakymai.
  Chemija, testas(3 puslapiai)
  2006-10-27
 • Cheminis ryšys

  Valentingumas. Cheminės jungtys skirstomos. Cheminio ryšio charakteristikos. Ryšio ilgis. Ryšio energija. Valentiniai kampai. Valentinių elektronų vaizdavimas (Lewis diagrama). Aštuoneto taisyklė (Octet Rule). Cheminių jungčių tipai. Metalinis ryšys. Joninė jungtis. Kovalentinė jungtis. Vandenilinė jungtis ir vandens anomalios savybės. Valentinių atomų būsenos. Molekulių susidarymas. Valentinių jungčių metodas. Donorinis-akceptorinis cheminis jungties susidarymo mechanizmas. Cheminės jungties kryptingumas. Atominių orbitalių hibridizacija. Poliškumas arba geba poliarizuotis. Molekulinių orbitalių metodas.
  Chemija, konspektas(19 puslapių)
  2006-12-14
 • Cheminių aplinkos veiksnių poveikis mikroorganizmams

  Įvadas. Ląstelių paviršinių sluoksnių pažeidimas. Fermentų inhibicija ir metabolizmo pažeidimas. Kofermentų sintezės sutrikdymas. Nuklideorūgščių ir baltymų sintezės slopinimas. Vandenilio jonų koncentracija (pH). Oksidacijos-redukcijos potencialas. Maisto medžiagų koncentracija. Išvados.
  Chemija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-14
 • Chimopapainas

  Įvadas. Darbo tikslas aprašyti naują gryninimo procedūrą, kruopščius testus ir įrodyti, kad chimopapainas yra vienas baltymas, pasitaikantys keliuose formose, ir taip pat kaip atpažinti dirbtines jo formas. Eksperimentas. Šviežios papajos pieno sultys. Chromatografijoje analizuojama sausos ir šviežios papajos sultys. Chimopapaino išgryninimas. Katijonų-mainų chromatografija. Fermentinio aktyvumo nustatymas. Aktyvaus cisteino proteazės antras titravimas. Rezultatai ir jų aptarimas. Analizė sausos ir šviežių papajos sulčių. Sausos papajos sulčių chimopapaino gryninimas. Gryno chimopapaino laikymas. Išvados.
  Chemija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2010-05-10
Puslapyje rodyti po