Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija

Chemija (402 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Chemija (30)

  Pagrindinės chemijos sąvokos. Pagrindiniai chemijos dėsniai. Cheminių reakcijų energetiniai reiškiniai. Vidinė, išorinė ir pilnutinė energijos. Entalpija. Cheminių reakcijų šiluma.Pagrindinis termochemijos arba Heso dėsnis. Cheminė pusiausvyra bei įtaka jai. Le Šatelje principas. Cheminių reakcijų greitis. Cheminių reakcijų mechanizmas. Grandininės reakcijos. Kinetinė cheminių reakcijų klasifikacija. Katalizė. Medžiagų tirpimas, tirpalų klasifikacija. Tirpalų koncentracijų reiškimo būdai. Neelektrolitų tirpalų savybės. Elektrolitų tirpalai. Rūgščių, bazių ir druskų disociacija. Masių reakcijos elektrolitų tirpaluose. Vandens disociacija ir vandenilinis rodiklis pH. Druskų hidrolizė. Metalų fizikinės savybės. Metalų cheminės savybės. (Metalų reakcijos su rūgštimis, šarmais ir druskomis). Elektrodo potencialų matavimas. Galvaninių elementų tipai. Galvaninių elementų pavyzdžiai: Voltos, Jakobo-Danielio, mangano cinko-cinko (sausasis). Elektroninių potencialų poliarizacija. Elektrolizė. Procesai prie katodo. Procesai prie anodo. Elektrolizės dėsniai. Elektrolizės taikymas. Rūgštinis akumuliatorius. Šarminis akumuliatorius. Metalų korozija. Cheminė metalų korozija. Elektrocheminė metalų korozija. Metalų apsaugos nuo korozijos būdai. Atomo sudėtinės dalys. Atomo branduolio krūvis ir sudėtis. Elektroninis atomo apvalkalas. Kvantiniai skaičiai. Paulio ir mažiausios energijos principas. Cheminės jungties prigimtis. Joninė jungtis. Kovalentinė jungtis. Donorinė-akceptorinė jungtis. Jungtis dėl Van Der Valso traukos jėgų. Vandenilinė jungtis. Metališkoji jungtis.
  Chemija, konspektas(19 puslapių)
  2006-05-16
 • Chemija (31)

  Gliukozės rezorbcija, jos panaudojimo keliai organizme. Glikolizė. Glikogeno sintezė. Piruvato oksidacinis dekarboksilinimas, jo fermentai, kofermentai. TKR ciklo reikšmė, reakcijos. Lipidų klasifikacija. Riebalų reikšmė. Glicerolio oksidacija. RR(β)oksidacija. RR oksidacijos energetinė vertė. Cholesterolio sintezė. Bendri amino r kitimo keliai. Amoniako detoksinimo keliai. Chomoproteinų apykaita. Hemo skilimas. Baltymų apykaitos ypatybės pas paukščius. Ribosomų struktūra. Transliacijos stadijos-iniciacija, enolgacija, terminacija. Baltymų biosintezės reguliavimas. Represija ir indukcija.
  Chemija, špera(9 puslapiai)
  2006-05-22
 • Chemija (32)

  Uždaviniai ir jų sprendimai. Procentiniai tirpalai. Procentinių tirpalų gamyba iš kristalinės medžiagos. Procentinių tirpalų gamyba iš didesnės procentinės koncentracijos tirpalų. Procentinės koncentracijos skaičiavimas, žinant ištirpusios medžiagos kiekį. Molinės ekvivalentų koncentracijos. Molinės ekvivalentų koncentracijos tirpalų gamyba iš kietos medžiagos. Molinės ekvivalentų koncentracijos tirpalų gamyba iš tirpalų. Tirpalo molinės ekvivalentų koncentracijos skaičiavimas. Termochemija. Cheminė kinetika. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Temperatūra. II Raulio dėsnis. Koncentracijos. Procentinė koncentracija. Molinė koncentracija. Molinė ekvivalentų (normalinė) koncentracija. Tirpalų garų slėgis.
  Chemija, špera(13 puslapių)
  2006-06-12
 • Chemija (33)

  Ląstelių ir subląstelinių struktūrų sandara ir cheminė sudėtis. Medžiagų ir energijos apykaitos bendri dėsningumai. Bioenergetikos bendri dėsningumai. Bioenergetika. Nukleorūgštys. Jų sandara. Klasifikacija ir funkcijos. Baltymai. Jų cheminė sudėtis, klasifikacija, struktūra ir funkciniai organai. Baltymai maisto produktuose ir jų katabolizmas virškinimo trakte. Baltymų - aminorūgščių – pasisavinimas ir apykaita audinių ląstelėse. Baltymų biosintezė ir jos reguliacija. Fermentų sandara ir funkcija organizme ir klasifikacija. Fermentinės katalizės mechanizmas ir fermentinių reakcijų kinetika. Fermentinių reakcijų reguliacija. Izofermentai. Angliavandenių struktūra, klasifikacija ir savybės. Mono, oligo, ir polisacharidų sandara ir funkcijos organizme. Monosacharidų anaerobinė apykaita ląstelėse ir jos energetinis efektas. Monosacharidų aerobinė apykaita organizme ir jos energetinis efektas. Angliavandenių apykaitos reguliacija. Insulino ir gliukagono vaidmuo. Lipidų struktūra, ypatybės ir klasifikacija. Lipidai maisto produktuose ir jų hidrolizė virškinimo trakte. Riebalų rūgščių apykaita ląstelėse ir jos energetinis efektas. Vitaminai, jų klasifikacija ir funkcija organizme. Hormonai, jų sintezės vieta ir klasifikacija. Glikogenolizės, glikozė ir lipolizės reakcija. Reguliacija. Medžiagų ir energijos apykaitos reakcijų tarpusavio ryšys. Katabolinių ir anabolinių reakcijų koordinacija. Medžiagų perneša per membranas. ATP sintezė ir panaudojimas ląstelėje. Substracinis ir oksidacinis ATP fosforilinimas. Raumenų veiklos bioenergetiniai procesai, ATP suvartojimas ir resintezė įvairaus intensyvumo darbe. Aerobinės ATP resintezės būdai naudojant glikogeną, riebalų ir aminorūgštis. Mityba ir maisto papildai, greitinantys ATP sintezę. Anaerobinių ir aerobinių ciklinių procesų bendra energetinė charakteristika. Mitybos ir maisto papildų reikšmė ugdant ištvermę. Pagrindinių raumenų skaidulų kai kurios biocheminės charakteristikos ir jų vaidmuo ugdant greitumo, jėgos ir aerobinę ištvermę. Aerobinės ir anaerobinės ATP resintezės procesų santykis, atliekant įvairaus galingumo ir trukmės pratimus. O2 pernaša į dirbančius raumenis ir O2 suvartojimas raumenims dirbant. Energetinių išteklių mobilizavimas dirbant įvairiu intensyvumu, metabolinių-energijos sistemų talpumas, galingumas, efektyvumas. Biocheminiai pokyčiai, atsirandantys dirbant įvairiuose organuose ir audiniuose treniruočių metu, greitoji adaptacija. Metabolinė acidozė ir jos kompensacija, buferinės sistemos laktato neutralizavimas. Fizinių pratimų sisteminimas pagal biocheminių pokyčių pobūdį dirbant. Biocheminiai pokyčiai organizmui nuvargus ir atsistatymo periodu, mitybos reikšmė greitam jėgų atgavimui. Atsistatymo procesų heterochronizmas, superkompensacija. Sporto darbingumo biochemijos faktoriai. Sporto darbingumo specifiškumas. Treniruočių poveikis sportiniam darbingumui. Greitasis, liekamasis ir kumuliatyvus treniruočių efektas. Amžius ir sportinis darbingumas. Biocheminiai pokyčiai įvairiame amžiuje. Sportininko greitumo ir jėgos savybių ugdymo biocheminis pagrindas. Aerobinis ištvermės biocheminis pagrindas. Aerobinių ir anaerobinių reakcijų seka. Raumenų susitraukimo biocheminis mechanizmas ATP. Sportininkų mitybos biocheminis pagrindas. Racionali-pilna vertė. Sportininkų racionalios mitybos pagrindai. Mitybos režimas metiniame treniruočių cikle. Padidintų biologinės vertės produktų vartojimas metiniame treniruočių cikle. Stresas. Biocheminiai pokyčiai streso metu.
  Chemija, špera(12 puslapių)
  2006-06-20
 • Chemija (34)

  Rūgščių ir druskų pavadinimai. Neorganinių junginių klasės. Formulės: tankis, masės dalis, molis, elemento masės dalis, molinė koncentracija, reakcijos išeiga. Konspektas: Rūgštiniai oksidai. Dujų tūris. Baziniai oksidai. Hidroksidai. Rūgštys. Druskos. Metalai. I A grupės metalai (natris ir kalis). II A grupės metalai (magnis, kalcis, baris). Vandens kietumas. Aliuminis. Nemetalai. Inertinės dujos. Vandenilis. VII A grupės elementai – halogenai. VIA grupės elementai. Deguonis. Siera. VA grupės elementai. Azotas. Fosforas. Trąšos. IV A grupės elementai. Anglis. Silicis.
  Chemija, konspektas(35 puslapiai)
  2006-09-19
 • Chemija (35)

  Laboratoriniai darbai. Laboratorinių darbų technika. Medžiagų tirpumas. Galvaniniai elementai. Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas.
  Chemija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2006-11-01
 • Chemija (36)

  Redoksoprocesai elementų chemijoje. Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Svarbiausi oksidatoriai ir reduktoriai. Elektrodo potencialas. Vandenilio elektrodas. Metalų fizikinės ir cheminės savybės. Oksidacijos - redukcijos potencialų panaudojimas reakcijos krypčiai nustatyti. Galvaniniai elementai. EVJ ir jos nustatymas. Nernsto lygtis. Galvaninių elementų poliarizacija ir depoliarizacija. Galvaninių elementų pavyzdžiai: Voltos, Jakobo-Danielio, mangano cinko-cinko (sausasis). Korozijos rūšys. Cheminė korozija dujose ir neelektrolituose. Elektrocheminė korozija. Metalų saugos nuo korozijos būdai. Elektrolizė. Aliuminio gavimas. Vario gavimas.
  Chemija, špera(7 puslapiai)
  2006-12-06
 • Chemija (37)

  Chemijos laboratoriniai darbai. Rūgštys, bazės ir druskos. Metalų hidrooksidų gavimas, veikiant metalų oksidus vandeniu. Amfoterinių hidrooksidų gavimas. Druskų gavimas, veikiant rūgšties šarmais. Rūgščių druskų gavimas. Bazinių druskų gavimas. Rūgšties gavimas, tirpinant nemetalo oksidą vandenyje. Metalų korozija. Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės nustatymas. Korozijos aktyvintojo vaidmens nustatymas. Elektrocheminė kontaktinė korozija.
  Chemija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-01-10
 • Chemija (38)

  Druskų cheminės savybės. Kuo skiriasi kompleksinės ir dvigubos druskos? Apskaičiuoti entalpijos reakcijos pokytį ir parašyti termocheminės reakcijos lygtį. Homogeninė sistema yra cheminėje pusiausvyroje. Kokiais temperatūros ir koncentracijos pokyčiais galima perstumti cheminę pusiausvyrą į dešinę? Parašyti pusiausvyros konstantos išraišką. Metalų nuo korozijos apsaugos būdai. Elektroninių lygčių metodu apskaičiuoti koeficientus šiai reakcijai. Nurodyti medžiagas - oksidatorius bei reduktorius ir kurios medžiagos oksiduojasi bei redukuojasi. Koloidiniai tirpalai. Kaip paaiškinti koloidinės dalelės susidarymą ir krūvio atsiradimą? Parašyti AgI micelės formules, kai stabilizuojantis elektrolitas : a) AgNO3, b) KI. Koloidinių tirpalų gavimo būdai. Apskaičiuoti 15 % propilo alkoholio C7 H7 OH vandeninio tirpalo virimo temperatūrą. Vandens Kv - 0,52o C/mmol. Atmosfera ir jos tarša. Antropogeninė atmosferos tarša pasireiškia dviem pavidalais. Biogeniniai elementai. Azoto ciklas. Parašyti polietileno polimerizacijos reakciją. Polietileno savybės. Koks 10 % natrio karbonato tirpalo (tankis – 1,105 g/cm3) tūris reikalingas 5 litrams 2 % tirpalo (tankis – 1,02 g/cm3) paruošti?
  Chemija, namų darbas(15 puslapių)
  2007-03-14
 • Chemija (39)

  Sistemos parametrų (p,T,c) įtaka cheminių reakcijų greičiui ir cheminei pusiausvyrai. Medžiagų tirpimas ir tirpumas. Tirpalų koncentracijos reiškimo būdai. Tirpalų garų slėgis, osmosinis slėgis. Tvir., Tsting. Raulio dėsniai. Elektrolitų tirpalai. Izotoninis koeficientas. Elektrolitinė disocijacija. Jonų reakcijos elektrolitų tirpaluose. Ph, buferiniai tirpalai. Koloidiniai tirpalai, jų gavimas, savybės. Elementų oksidacijos laipsnis. Oksidacijos – redukcijos reakcijų tipai, stechiometrinių koeficientų radimas. Elektrodiniai potencialai. Jų matavimas. Galvaniniai elementai. Elektrolizė, jos dėsniai, praktinis elektrolizės taikymas. Metalų korozija. Jos tipai. Korozijos produktai. Apsaugos nuo korozijos būdai.
  Chemija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-03-16
 • Chemija (4)

  Dirvožemio reakcijos (pH) nustatymas. Kalcio jonų ir rūgšties nustatymas žaliuosiuose augaluose. pH nustatymas indikatoriniais popierėliais.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-05-31
 • Chemija (40)

  Pavojingos medžiagos. Vandens kietumo nustatymas. Cheminė termodinamika ir termochemija. Pagrindinis termodinamikos dėsnis. Lavuazje Laplaso dėsnis. Pagrindinis termodinamikos arba Heso dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis arba pagrindinė termodinamikos lygtis. Trečiasis termodinamikos dėsnis. Kuras ir jo rūšys. Kietasis iškastinis kuras. Dujinis kuras. Orinių dujų gavimas. Garų-oro dujų gavimas. Branduolinis kuras. Biokuras. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Cheminė pusiausvyra. Katalizatorių įtaka. Temperatūros įtaka. Koncentracijos įtaka reakcijos greičiui. Koncentracijos įtaka. Slėgio ir koncentracijos ryšys. Medžiagų prigimties įtaka. Dispersinės sistemos. Tikrieji tirpalai. Henrio dėsnis. Henrio ir Daltono dėsnis. Neelektrolitų tipai. I Raulio dėsnis. Osmosinis slėgis. Van't Hofo dėsnis. II Raulio dėsnis. Elektrolitų tirpalai. Reakcijos elektrolitų tirpaluose. Vandens disociacija. Heterogeninės dispersijos sistemos. Metalai. Oksidacijos ir redukcijos tipai. Metalų savybės. Metalų rūdos. Metalų cheminės savybės. Metalų lydiniai. Lydinių tipai. Metalų lydiniai. Elektroniniai potencialai. Galvaniniai elementai. Oksidacijos redukcijos galvaniniai elementai. Elektrolizė. Taradėjaus dėsnis. Akumuliatoriai. Korozija. Cheminė korozija. Elektrocheminė korozija. Metalų apsauga nuo korozijos būdai. Apsauginės dangos-metalinės. Apsauginės dangos – cheminės. Apsauginės dangos-nemetalinės. Korozinės aplinkos aktyvumo mažinimas. Metalų legiravimas. Elektrocheminė apsauga. Trąšų skirstymas. Trąšų (chemijos) pramonė Lietuvoje. Pagrindinės trąšos.
  Chemija, konspektas(37 puslapiai)
  2007-04-18
 • Chemija (41)

  Metalų fizikinės ir cheminės savybės. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Pagrindinės termodinamikos sąvokos. Pirmasis, pagrindinis, termodinamikos dėsnis, arba energijos tvermės dėsnis. Lavuazjė ir Laplaso dėsnis. Pagrindinis termochemijos, arba Heso, dėsnis. Atomo sandara. Atomo modeliai. Atomų branduoliai. Atomo branduolio sudėtis. Izotopai ir izobarai. Cheminės jungties tipai. Kovalentinės jungties savybės. Kovalentinis ryšys. Joninis ryšys. Metališkasis ryšys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės jungtys, kompleksiniai junginiai.
  Chemija, referatas(14 puslapių)
  2007-05-09
 • Chemija (42)

  Medžiagos sandara. Atomo sandara. Atomo masė. Elektronai atome. Atomo sudėtis, sandara. Periodinis dėsnis. Cheminis ryšys. Kaip susidaro medžiagos. Kaip ir kodėl susidaro jonai? Kaip ir kodėl susidaro molekulės? Metališkasis ryšys. Tarpmolekuliniai ryšiai. Cheminė formulė, jos skaitymas. Ką pasako cheminė formulė?
  Chemija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-04-25
 • Chemija (43)

  Atomas. Molekulė. Molis. Ekvivalentas. Santykinė molekulinė masė. Pagrindiniai chemijos dėsniai. Ekvivalento dėsnis. Dujų ir garų nustatymo būdai. Pauli draudimo principas. Hundo taisyklė. Mažiausios energijos principas. Normali ir sužadinta atomo būsena bei elemento valentingumas. Valentingumas. Kovalentinis ryšys. Joninis ryšys. Koordinacinis ryšys. Kompleksodaros ir ligandai. Nomenklatūra. Metališkasis ryšys. Periodinis dėsnis. Jonizacijos energija. Elektrono giminingumo energija. Neorganiniai junginiai. Oksidų susidarymo būdai. Rūgščių gavimo būdai. Bazių gavimo būdai. Tirpumas. Tirpalas. Tirpalo koncentracija. Masės procentinis. Molinė koncentracija. Neelektrolitų tirpalai. Tirpalo osmosinis slėgis. Raulio dėsnis. Elektrolitai. Disociacijos laipsnis. Osvaldo praskiedimo dėsnis. Termochemijos pagrindai. Heso dėsnis. Pusiausvyros konstanta. La Šatelje principas. Slėgis. Aktyvacijos energija. Van`t Hofo taisyklė. Metalų tirpumas rūgštyse ir šarmuose. Elektrodo potencialas. Metalų įtampos eilė. Elektrocheminiai potencialai. Elektrolizė. Tirpieji ar netirpieji anodai. Faradėjaus dėsniai. Metalų korozija. Apsauga nuo korozijos. Katodinės ir anodinės dangos. Elementų oksidacijos laipsniai. Oksidacija.
  Chemija, špera(5 puslapiai)
  2007-05-18
 • Chemija (44)

  Chemija. Atomas, molekulė, molis. Ekvivalentas. Ekvivalentų dėsnis. Atomas. Kvantiniai skaičiai. Atomų sandara. Elektroninės formulės. Periodiškas atomo savybių kitimas. Valentingumas. Cheminio ryšio stiprumą charakterizuoja. Kovalentinė jungtis. Joninė jungtis. Kompleksiniai koordinaciniai ryšiai. Metališkoji jungtis. Tarpmolekulinė sąveika. Vandenilinė jungtis. Oksidai. Bazės(hidroksidas). Rūgštys. Druskos. Periodinė elementų sistema. Elementų savybės. Termodinamika. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Tirpumas. Oksidacija – Redukcija. Galvaninis Elementas. Metalų korozija. Faradėjaus dėsnis. Metalų aktyvumas. Oksidacija – Redukcija. Akumuliatoriai.
  Chemija, špera(10 puslapių)
  2007-05-18
 • Chemija (45)

  Medžiagos sandara. Atomo sandara. Elektroninis apvalkalas. Kvantiniai skaičiai. Jonizacijos energija. Elektrinis neigiamumas. Cheminė jungtis ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Bendrieji cheminių procesų dėsningumai. Pagrindinės termochemijos sąvokos. Entropija ir Vidinė energija. Cheminių procesų energetika ir kryptys. Gibso energija ir entropija. Kriterijus savaiminiam proceso vyksmui. Cheminė kinetika. Reakcijų greičio priklausomybė nuo koncentracijos ir temperatūros. Katalizatoriai. Cheminė pusiausvyra. Le Šatelje principas. Homogeninė ir heterogeninė katalizė. Tirpalai ir kitos dispersinės sistemos. Dispersinių sistemų supratimas. Tikrieji tirpalai. Tirpimas. Kietų, skystų ir dujinių medžiagų tirpimas skysčiuose. Tirpalų koncentracijų reiškimo būdai. Neelektrolitų tirpalų savybės. Šaldomi mišiniai ir antifrizai. Elektrolitų tirpalai. Jų savybių nukrypimai nuo Raulio ir Vant-Hofo dėsnių. Elektrolitų laidumas. Jonizuojantis tirpiklio poveikis. Disociacijos laipsnio ryšys su disociacijos konstanta. Jonų reakcijos elektrolitų tirpaluose. Druskų hidrolizė. Vandens elektrolitinė disociacija. Vandens jonų sandauga. Vandenilio rodiklis pH. Buferiniai tirpalai. Indikatoriai. Koloidai. Koloidinių tirpalų koaguliacija ir stabilumas. Stambia dispersinės sistemos.
  Chemija, špera(7 puslapiai)
  2007-05-22
 • Chemija (46)

  Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Metalų cheminės ir fizinės savybės.
  Chemija, referatas(12 puslapių)
  2007-06-28
 • Chemija (47)

  Chemijos kryžiažodis. 10 klausimų su pateiktais atsakymais.
  Chemija, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-11-08
 • Chemija (48)

  7 chemijos laboratoriniai darbai. Rūgštys, bazės ir druskos. Cheminių reakcijų greitis. Elektrolitinė disociacija. Druskų hidrolizė. Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų korozija. Galvanosteginės dangos. Skaičiavimai, formulės, išvados, sprendimai.
  Chemija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-01-11
Puslapyje rodyti po