Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija

Chemija (402 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektrolizė. Termochemija

  Įvadas. Elektrolizė. Elektrolizės dėsnis. Elektrolizės taikymas. Katodiniai ir anodiniai procesai. Faradėjaus dėsniai. Akumuliatoriai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Termochemijos dėsnis. Standartiniai elektrodų potencialai ir galvaninių elementų tipai. Galvaninių elementų tipai.
  Chemija, konspektas(13 puslapių)
  2008-06-16
 • Elektrono pernašos greičio konstantos nustatymas ciklinės voltamperometrijos metodu

  Darbo tikslas: nustatyti heterogeninės elektrono pernašos konstantą ciklinės voltamperometrijos metodu. Tyrimo objektas. Matavimo priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-12-02
 • Elektrono pernašos greičio konstantos nustatymas ciklinės voltamperometrijos metodu (2)

  Darbo tikslas: nustatyti heterogeninės elektrono pernašos konstantą ciklinės voltamperometrijos metodu. Tyrimo objektas. Matavimų priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-12-09
 • Fenolių fotonitrinimas

  Įvadas. Nitritų ir nitratų fotolizė. Fenolio fotonitrinimo reakcijos. Radikalų reakcijos su fenoliu. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (5). Išnašos.
  Chemija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2008-04-28
 • Fermentai (2)

  Fermentai. Fermento veikimo mechanizmas. Fermentų klasifikacija. Fermentų sudėtis ir savybės. Paprasti ir sudėtiniai fermentai. Kofaktoriai ir kofermentai. Kofermentų klasifikacija, atstovai. Fermentinės katalikės mechanizmai. Fermentų aktyvumo vienetai. Izofermentai. Fermentų inhibitoriai:(ne)+(be) konkurenciniai. Alosteriniai fermentai. Fermentų aktyvumo ir kiekio reguliavimo principai.
  Chemija, namų darbas(11 puslapių)
  2006-12-30
 • Fermentinių kinetinių konstantų nustatymas

  Darbo tikslas: Naudojantis atlikto eksperimento duomenimis, išmokti apskaičiuoti dalyvaujančių medžiagų koncentraciją, fermentinės reakcijos greitį ir fermento kinetines konstantas. Įvertinti rankiniu būdu ir kompiuteriu gautus rezultatus tikslumo požiūriu. Tyrimo objektas. Matavimo priemonės. Eksperimento aprašymas. Skaičiavimai.
  Chemija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2005-12-09
 • Filtravimas chemijoje

  Darbo tikslas: susipažinti su dažniausiais chemijos laboratorijoje naudojamomis operacijomis ir išmokti jas. Darbo priemonės. Skaičiavimai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-04-26
 • Fizikinė chemija

  Poliarimetrija. Refraktrometrija. Chromatografija. Plonasluoksnė chromatografija. Gelcromatografija. Jonų mainų chromatografija. Elektrocheminiai analizės metodai. Potenciometrija. Potenciometrinis titravimas. Chromatografija - identifikavimo parametrai. Detektoriai. Dujų nešėjų kelias, dujų-dujų ir dujų-skysčių chromatografija.
  Chemija, špera(12 puslapių)
  2005-03-06
 • Fizikinė chemija (2)

  Kietųjų kūnų savybės. Huko dėsnis. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Pagrindiniai molekulinės teorijos teiginiai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija. Brauno judėjimas. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Pirmojo dinamikos dėsnio taikymas izoprocesams. Adiabatinis procesas.
  Chemija, špera(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Fizikinė chemija (3)

  Analizės metodai: cheminiai, fizikocheminiai ir fizikiniai. Metodų jautrumas ir selektyvumas. Jonų aktyvumas, aktyvumo koeficientas, tirpalų joninė jėga. Disociacijos laipsnis ir disociacijos konstanta, Ostvaldo praskiedimo dėsnis. Specifiniai selektyvūs grupiniai reagentai. Hidrolizės reakcijų silpninimas. Tirpalai. Vandens joninė sandauga, vandenilinis rodiklis pH, hidroksilinis rodiklis. Reakcijų greičio priklausomybė nuo koncentracijos ir temperatūros. Cheminė pusiausvyra. Veikiančiųjų masių dėsnis. Le Šatelje principas. Elektrolitinė, pakopinė disociacijos bendro jono įtaka disociacijos laipsniui, stiprūs ir silpni elektrolitai. Hidrolizė. Druskų hidrolizė, laipsnis ir konstanta. Apibrėžimai. Druskų hidrolizė. pH apskaičiavimas. Rūgštinės ir šarminės prigimties šarminiuose tirpaluose. Buferio praktinis taikymas. Buferiniai tirpalai. Buferių veikimo principas, nuo ko priklauso imlumas. Koloidiniai tirpalai, kas apsprendžia koloidų patvarumą? Koloidų gavimas. Redokso procesai elementų chemijoje. Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Koloidinių dalelių branduolys granule micele. Koloidų suardymo būdas. Koaguliacija. Peptizacija. Kompleksiniai junginiai, kompleksatorius ligandas. Koordinacijos skaičius. Bendras supratimas apie tūrio analizę, titravimas ekvivalentinis taškas, reakcijos pabaigos taškas. Kompleksinių junginių patvarumas, patvarumo ir nepatvarumo konstantos. Kompleksinių junginių suardymas. Standartiniai titruojamieji tirpalai. Medžiagos, naudojamos standartinių ir titruojamųjų tirpalų ruošimui, reikalavimai joms.
  Chemija, špera(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Fizikinė chemija (4)

  Optinės koloidinių sistemų savybės. Koloidinių sistemų pastovumas ir koaguliacija. Struktūrų susidarymas dispersinėse sistemose. Stambiadispersinės sistemos. Koloidinės paviršiaus aktyvios medžiagos. Stambiamolekuliniai junginiai ir jų tirpalai.
  Chemija, konspektas(18 puslapių)
  2006-05-30
 • Fizikinė chemija (5)

  Dispersinė sistema. Dispersinių sistemų klasifikacija. Molekulinės ir joninės dispersinės. Adsorbcijos priklausomybė. Paviršiaus plėvelių. Molekulių ar jonų kaupimasis kieto adsorbento paviršiuje. Pirmasis apie polimolekulinio sluoksnio. Adsorbcija sistemoje. Elektrolitų adsorbcija kietais adsorbentais, arba joninė adsorbcija. Drėkinimo reiškinys. Paviršiaus jonizacija. Elektrolitų adsorbcija. Poliarinių molekulių orientacija. Elektrokinetinio potencialo dydis. Elektrokinetinis potencialas. Koloidines sistemas. Koloidiniuose tirpaluose. Difuzija. Dispersinių sistemų kinetinis patvarumas. Koloidinių sistemų dalelės. Šviesos absorbcija. Micelinė teorija. Koloidinių sistemų patvarumas. Dispersinių sistemų stabilizacijos faktoriai. Freundlicho koaguliacijos teorija. Elektrostatinė Miulerio teorija. Hidrofobinių zolių koaguliacija. Aerozoliai. Aerozolių agregatinis patvarumas. Emulsija. Suspensija. Putos. Liofilinės dispersinės sistemos. Stambiamolekuliniai junginiai ir jų tirpalai. Struktūros susidarymas zoliuose.
  Chemija, špera(13 puslapių)
  2008-04-21
 • Fizikinių vandens savybių nustatymas

  Darbo tikslas: Susipažinti su fizikinių vandens savybių nustatymo būdais. Nustatyti tiriamo vandens fizikines savybes. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-02-12
 • Fizikocheminė analizė (2)

  Optinių analizės metodų klasifikavimas. Absorbacijos metodas. Emisiniai metodai. Refraktometrija. Nefelometrija ir turbidimetrija. Atomai, molekulės ir jų spektrai. Atominiai spektrai. Molekuliniai spektrai. Elektromagnetinės spinduliuotės absorbcijos (sugerties) dėsniai. Atominė spektrinė analizė. Molekulinė absorbcinė spektrinė analizė. Fotometrinė analizė. Medžiagų koncentracijos nustatymo metodai. Gradavimo grafiko metodas. Lyginamasis metodas. Diferencinis metodas. Fotokolorimetrija. Spalvotų tirpalų sąvybės. Šviesos filtro parinkimas: Kiuvetės. Fotometrinis titravimas. UV ir regimojo spektro molekulinė absorbcinė spektrinė analizė. Kiekybinis nustatymas UV ir regimojo spektro srityje. IR- spektrofotometrija. Daugiaatomių molekulių virpesiai. Aparatūra.
  Chemija, špera(8 puslapiai)
  2008-05-09
 • Frakcinė distiliacija. Dviejų homogeninių medžiagų mišinio atskyrimas

  Darbo tikslas: Išmokti distiliuoti skysčius, nustatyti nežinomas medžiagas. Priemonės. Darbo aprašymas. Lentelė.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-12-09
 • Galvaliniai elementai

  Danielio - Jakobino galvaninio elemento elektrovaros jėgos nustatymas. Galvaninių elementų, sudarytų iš dviejų skirtingų metalų, įmerktų į vieną elektrolitą, elektrovaros jėgos ir įtampos tarp elektrodų nustatymas.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-18
 • Galvaliniai elementai (2)

  Darbo tikslas. Naudota literatūra. Priemonės. Darbo eiga. Išvados. Elektrolizė.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-02-17
 • Galvaninės dangos

  Laboratorinis darbas. Variavimo procesų elektrocheminės lygtys.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-11-13
 • Galvaninės dangos (2)

  Chemijos laboratorinis darbas. Matavimai. Skaičiavimai. Aparatūra.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-11-30
 • Galvaninės dangos (3)

  Darbo eiga. Schema. Skaičiavimai. Darbo rezultatai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-02-09
Puslapyje rodyti po