Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Chemija>Chemijos šperos

Chemijos šperos (55 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Chemija (20)

  Vandenilio halogenidai. Elementų halogenidai. Interhalogeniniai junginiai. Halogenų oksidai. Hipohalogenitinės rūgštys ir hipohalogenitai. Halogenatinės rūgštys ir halogenatai. Perhalogenatai. Deguonis. Siera. Peroksomonosieros arba karo rūgštis. Tiosieros arba tiosulfatinė rūgštis. Ditioninė rūgštis. Halogenai. Paplitimas ir gavimas. Anglis. Silicis. Fosforas. Magnis. Deguoninių rūgščių druskos. I B grupės elementai. Geležies pogrupio metalai.
  Chemija, špera(40 puslapių)
  2006-02-17
 • Chemija (21)

  Galvaniniai elementai. Metalų rūdos ir metalų gavimo būdai. Plieno ir ketaus oksidacija. Metalų korozija. Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų tirpumas rūgštyse. Elektrolizės praktinis pritaikymas. Tirpalų elektrolizė. Lydalų elektrolizė. Galvaninės dangos. Metalų korozijos inhibitoriai. Akumuliatoriai. Vario gavimas.
  Chemija, špera(7 puslapiai)
  2006-02-28
 • Chemija (25)

  Atomas. Molekulė. Jonai. Cheminis elementas. Cheminis simbolis. Vieninė medžiaga. Alotropija. Sudėtinė medžiaga. Cheminės formulės. Santykinė atominė masė. Molekulinė masė. Molis. Avogadro skaičius. Molinė masė. Grynos medžiagos. Mišiniai. Vienalyčiai mišiniai. Nevienalyčiai mišiniai. Cheminė savybė. Fizikinė savybė. Masės tvermės dėsnis. Junginio sudėties pastovumas. Ekvivalentų dėsnis. Kartotinių santykių dėsnis. Pastoviųjų dujų santykio dėsnis. Avogadro dėsnis. Dujų molinis tūris. Santykinis dujų tankis. Klapeirono-Mendelejevo lygtis. Atomo sandaros teorijos vystymasis. Atomo branduolys. Izotopai. Atomo elektroninio apvalkalo struktūra. Banginės savybės. Orbitalė. Orbitalės padėtis erdvėje. Elektronų pasiskirstymas lygmenyse ir polygmenyse. Periodinės sistemos sandara. Atomo sandara ir periodinis dėsnis. Valentinis elektronas. Elementų savybių periodiškumas. Jonizacijos energija. Elektroninis giminingumas. Elektrinis neigiamumas. Cheminiai ryšiai. Kovalentinio ryšio energija. Kovalentinio ryšio ilgis. Sigma ryšys. π ryšys. Dvigubasis ryšys. Trigubasis ryšys. Koordinacinis ryšys. Kovalentinio ryšio poliškumas. Dipolio momentas. Joninis ryšys. Jonų kristalai Metališkasis ryšys. Vandenilinis ryšys Homogeninių reakcijų greitis. Reakcijos greičio priklausomybė nuo koncentracijos. Aktyvacijos energija. Homogeninė katalizė. Cheminė pusiausvyra. Grįžtamos reakcijos. Pusiausvyros konstanta. Cheminės pusiausvyros poslinkis. La Šatelje principas. Dispersinė sistema. Tikrasis tirpalas. Hidratacija. Kietų medžiagų tirpumas. Tirpumo koeficientas. Sotus tirpalas. Nesotus tirpalas. Persotintas tirpalas. Kristalhidračiai. Skysčių tirpimas. Ekstrahavimas. Dujų tirpumas H2O. Tirpalų koncentracija. Neelektrolitinių tirpalų savybės. Sočiųjų garų slėgis virš tirpalo. Raulio dėsniai. Elektroninė disociacija Disociacijos laipsnis. Stiprūs elektrolitai. Vandens jonizacija. Vandenilinis rodiklis pH. Neutralizacijos reakcijos. Druskų hidrolizė. Hofas (reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros).
  Chemija, špera(9 puslapiai)
  2006-04-02
 • Chemija (26)

  Chemijos sąvokos. Dėsniai. Ekvivalentas. Ekvivalento dėsnis. Dujų molio tūris. Atomo sandara. Atomo branduolys. I ir II Boro postulatai. Radioaktyvumas. Keturi kvantų skaičiai. Cheminis ryšys. Kovalentinis ryšys. Oksidų gavimo būdas. Bazės (hidroksidai). Rūgštys. Druskos. Gavimo būdai. Hidro (rūgščios) druskos. Hidrokso (bazinės) druskos. Kompleksinės druskos. Dvigubos (dvikartės) druskos. Halogenanhidridai.
  Chemija, špera(6 puslapiai)
  2006-04-07
 • Chemija (28)

  Vandenilio halogenidai. Elementų halogenidai. Interhalogeniniai junginiai. Halogenų oksidai. Halogenitinės rūgštys. Halogenatinės rūgštys ir halogenatai. Perhalogenatai. Deguonis. Oksidai. Siera. Junginiai. Junginiai su H2 ir sulfidai. Sieros halogenidai ir okso halogenidai. Sierosoksidai. Sieros deguoninės rūgštys. Peroksomonosieros arba karo rūgštis. Tiosieros arba tiosulfatinė rūgštis. Sieros junginiai su azotu. Halogenai. C (anglis). Si (silicis). Ge, Sn, Pb. Boras. Aliuminis. As, Sb, Bi. Ga, In, Tl. Fosforas P. Be. Magnis. Ca, Sr, Ba. Li, Na, K, Rb, Cs. I B grupės elementai Cu, Ag, Au. Zn,Cd,Hg. VI B grupės elementai W, Cr, Mo. VII B grupės elementai Mn, Tc, Re. Geležies pogrupio metalai.
  Chemija, špera(40 puslapių)
  2006-05-11
 • Chemija (31)

  Gliukozės rezorbcija, jos panaudojimo keliai organizme. Glikolizė. Glikogeno sintezė. Piruvato oksidacinis dekarboksilinimas, jo fermentai, kofermentai. TKR ciklo reikšmė, reakcijos. Lipidų klasifikacija. Riebalų reikšmė. Glicerolio oksidacija. RR(β)oksidacija. RR oksidacijos energetinė vertė. Cholesterolio sintezė. Bendri amino r kitimo keliai. Amoniako detoksinimo keliai. Chomoproteinų apykaita. Hemo skilimas. Baltymų apykaitos ypatybės pas paukščius. Ribosomų struktūra. Transliacijos stadijos-iniciacija, enolgacija, terminacija. Baltymų biosintezės reguliavimas. Represija ir indukcija.
  Chemija, špera(9 puslapiai)
  2006-05-22
 • Chemija (32)

  Uždaviniai ir jų sprendimai. Procentiniai tirpalai. Procentinių tirpalų gamyba iš kristalinės medžiagos. Procentinių tirpalų gamyba iš didesnės procentinės koncentracijos tirpalų. Procentinės koncentracijos skaičiavimas, žinant ištirpusios medžiagos kiekį. Molinės ekvivalentų koncentracijos. Molinės ekvivalentų koncentracijos tirpalų gamyba iš kietos medžiagos. Molinės ekvivalentų koncentracijos tirpalų gamyba iš tirpalų. Tirpalo molinės ekvivalentų koncentracijos skaičiavimas. Termochemija. Cheminė kinetika. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Temperatūra. II Raulio dėsnis. Koncentracijos. Procentinė koncentracija. Molinė koncentracija. Molinė ekvivalentų (normalinė) koncentracija. Tirpalų garų slėgis.
  Chemija, špera(13 puslapių)
  2006-06-12
 • Chemija (33)

  Ląstelių ir subląstelinių struktūrų sandara ir cheminė sudėtis. Medžiagų ir energijos apykaitos bendri dėsningumai. Bioenergetikos bendri dėsningumai. Bioenergetika. Nukleorūgštys. Jų sandara. Klasifikacija ir funkcijos. Baltymai. Jų cheminė sudėtis, klasifikacija, struktūra ir funkciniai organai. Baltymai maisto produktuose ir jų katabolizmas virškinimo trakte. Baltymų - aminorūgščių – pasisavinimas ir apykaita audinių ląstelėse. Baltymų biosintezė ir jos reguliacija. Fermentų sandara ir funkcija organizme ir klasifikacija. Fermentinės katalizės mechanizmas ir fermentinių reakcijų kinetika. Fermentinių reakcijų reguliacija. Izofermentai. Angliavandenių struktūra, klasifikacija ir savybės. Mono, oligo, ir polisacharidų sandara ir funkcijos organizme. Monosacharidų anaerobinė apykaita ląstelėse ir jos energetinis efektas. Monosacharidų aerobinė apykaita organizme ir jos energetinis efektas. Angliavandenių apykaitos reguliacija. Insulino ir gliukagono vaidmuo. Lipidų struktūra, ypatybės ir klasifikacija. Lipidai maisto produktuose ir jų hidrolizė virškinimo trakte. Riebalų rūgščių apykaita ląstelėse ir jos energetinis efektas. Vitaminai, jų klasifikacija ir funkcija organizme. Hormonai, jų sintezės vieta ir klasifikacija. Glikogenolizės, glikozė ir lipolizės reakcija. Reguliacija. Medžiagų ir energijos apykaitos reakcijų tarpusavio ryšys. Katabolinių ir anabolinių reakcijų koordinacija. Medžiagų perneša per membranas. ATP sintezė ir panaudojimas ląstelėje. Substracinis ir oksidacinis ATP fosforilinimas. Raumenų veiklos bioenergetiniai procesai, ATP suvartojimas ir resintezė įvairaus intensyvumo darbe. Aerobinės ATP resintezės būdai naudojant glikogeną, riebalų ir aminorūgštis. Mityba ir maisto papildai, greitinantys ATP sintezę. Anaerobinių ir aerobinių ciklinių procesų bendra energetinė charakteristika. Mitybos ir maisto papildų reikšmė ugdant ištvermę. Pagrindinių raumenų skaidulų kai kurios biocheminės charakteristikos ir jų vaidmuo ugdant greitumo, jėgos ir aerobinę ištvermę. Aerobinės ir anaerobinės ATP resintezės procesų santykis, atliekant įvairaus galingumo ir trukmės pratimus. O2 pernaša į dirbančius raumenis ir O2 suvartojimas raumenims dirbant. Energetinių išteklių mobilizavimas dirbant įvairiu intensyvumu, metabolinių-energijos sistemų talpumas, galingumas, efektyvumas. Biocheminiai pokyčiai, atsirandantys dirbant įvairiuose organuose ir audiniuose treniruočių metu, greitoji adaptacija. Metabolinė acidozė ir jos kompensacija, buferinės sistemos laktato neutralizavimas. Fizinių pratimų sisteminimas pagal biocheminių pokyčių pobūdį dirbant. Biocheminiai pokyčiai organizmui nuvargus ir atsistatymo periodu, mitybos reikšmė greitam jėgų atgavimui. Atsistatymo procesų heterochronizmas, superkompensacija. Sporto darbingumo biochemijos faktoriai. Sporto darbingumo specifiškumas. Treniruočių poveikis sportiniam darbingumui. Greitasis, liekamasis ir kumuliatyvus treniruočių efektas. Amžius ir sportinis darbingumas. Biocheminiai pokyčiai įvairiame amžiuje. Sportininko greitumo ir jėgos savybių ugdymo biocheminis pagrindas. Aerobinis ištvermės biocheminis pagrindas. Aerobinių ir anaerobinių reakcijų seka. Raumenų susitraukimo biocheminis mechanizmas ATP. Sportininkų mitybos biocheminis pagrindas. Racionali-pilna vertė. Sportininkų racionalios mitybos pagrindai. Mitybos režimas metiniame treniruočių cikle. Padidintų biologinės vertės produktų vartojimas metiniame treniruočių cikle. Stresas. Biocheminiai pokyčiai streso metu.
  Chemija, špera(12 puslapių)
  2006-06-20
 • Chemija (36)

  Redoksoprocesai elementų chemijoje. Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Svarbiausi oksidatoriai ir reduktoriai. Elektrodo potencialas. Vandenilio elektrodas. Metalų fizikinės ir cheminės savybės. Oksidacijos - redukcijos potencialų panaudojimas reakcijos krypčiai nustatyti. Galvaniniai elementai. EVJ ir jos nustatymas. Nernsto lygtis. Galvaninių elementų poliarizacija ir depoliarizacija. Galvaninių elementų pavyzdžiai: Voltos, Jakobo-Danielio, mangano cinko-cinko (sausasis). Korozijos rūšys. Cheminė korozija dujose ir neelektrolituose. Elektrocheminė korozija. Metalų saugos nuo korozijos būdai. Elektrolizė. Aliuminio gavimas. Vario gavimas.
  Chemija, špera(7 puslapiai)
  2006-12-06
 • Chemija (43)

  Atomas. Molekulė. Molis. Ekvivalentas. Santykinė molekulinė masė. Pagrindiniai chemijos dėsniai. Ekvivalento dėsnis. Dujų ir garų nustatymo būdai. Pauli draudimo principas. Hundo taisyklė. Mažiausios energijos principas. Normali ir sužadinta atomo būsena bei elemento valentingumas. Valentingumas. Kovalentinis ryšys. Joninis ryšys. Koordinacinis ryšys. Kompleksodaros ir ligandai. Nomenklatūra. Metališkasis ryšys. Periodinis dėsnis. Jonizacijos energija. Elektrono giminingumo energija. Neorganiniai junginiai. Oksidų susidarymo būdai. Rūgščių gavimo būdai. Bazių gavimo būdai. Tirpumas. Tirpalas. Tirpalo koncentracija. Masės procentinis. Molinė koncentracija. Neelektrolitų tirpalai. Tirpalo osmosinis slėgis. Raulio dėsnis. Elektrolitai. Disociacijos laipsnis. Osvaldo praskiedimo dėsnis. Termochemijos pagrindai. Heso dėsnis. Pusiausvyros konstanta. La Šatelje principas. Slėgis. Aktyvacijos energija. Van`t Hofo taisyklė. Metalų tirpumas rūgštyse ir šarmuose. Elektrodo potencialas. Metalų įtampos eilė. Elektrocheminiai potencialai. Elektrolizė. Tirpieji ar netirpieji anodai. Faradėjaus dėsniai. Metalų korozija. Apsauga nuo korozijos. Katodinės ir anodinės dangos. Elementų oksidacijos laipsniai. Oksidacija.
  Chemija, špera(5 puslapiai)
  2007-05-18
 • Chemija (44)

  Chemija. Atomas, molekulė, molis. Ekvivalentas. Ekvivalentų dėsnis. Atomas. Kvantiniai skaičiai. Atomų sandara. Elektroninės formulės. Periodiškas atomo savybių kitimas. Valentingumas. Cheminio ryšio stiprumą charakterizuoja. Kovalentinė jungtis. Joninė jungtis. Kompleksiniai koordinaciniai ryšiai. Metališkoji jungtis. Tarpmolekulinė sąveika. Vandenilinė jungtis. Oksidai. Bazės(hidroksidas). Rūgštys. Druskos. Periodinė elementų sistema. Elementų savybės. Termodinamika. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Tirpumas. Oksidacija – Redukcija. Galvaninis Elementas. Metalų korozija. Faradėjaus dėsnis. Metalų aktyvumas. Oksidacija – Redukcija. Akumuliatoriai.
  Chemija, špera(10 puslapių)
  2007-05-18
 • Chemija (45)

  Medžiagos sandara. Atomo sandara. Elektroninis apvalkalas. Kvantiniai skaičiai. Jonizacijos energija. Elektrinis neigiamumas. Cheminė jungtis ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Bendrieji cheminių procesų dėsningumai. Pagrindinės termochemijos sąvokos. Entropija ir Vidinė energija. Cheminių procesų energetika ir kryptys. Gibso energija ir entropija. Kriterijus savaiminiam proceso vyksmui. Cheminė kinetika. Reakcijų greičio priklausomybė nuo koncentracijos ir temperatūros. Katalizatoriai. Cheminė pusiausvyra. Le Šatelje principas. Homogeninė ir heterogeninė katalizė. Tirpalai ir kitos dispersinės sistemos. Dispersinių sistemų supratimas. Tikrieji tirpalai. Tirpimas. Kietų, skystų ir dujinių medžiagų tirpimas skysčiuose. Tirpalų koncentracijų reiškimo būdai. Neelektrolitų tirpalų savybės. Šaldomi mišiniai ir antifrizai. Elektrolitų tirpalai. Jų savybių nukrypimai nuo Raulio ir Vant-Hofo dėsnių. Elektrolitų laidumas. Jonizuojantis tirpiklio poveikis. Disociacijos laipsnio ryšys su disociacijos konstanta. Jonų reakcijos elektrolitų tirpaluose. Druskų hidrolizė. Vandens elektrolitinė disociacija. Vandens jonų sandauga. Vandenilio rodiklis pH. Buferiniai tirpalai. Indikatoriai. Koloidai. Koloidinių tirpalų koaguliacija ir stabilumas. Stambia dispersinės sistemos.
  Chemija, špera(7 puslapiai)
  2007-05-22
 • Chemija (5)

  Cheminės sąvokos ir pagrindiniai dėsniai. Atomo sandara. Atomo branduolio krūvis ir sudėtis. Atomų elektroninė sandara. Kvantiniai skaičiai. Cheminis ryšys ir jo sąsaja su elektriniu neigiamumu. Cheminių procesų energetika. Pirmasis termodinamikos dėsnis: vidinė energija, entalpija. Cheminių reakcijų šiluminiai efektai. Termochemijos dėsniai. Entropija. Procesų kryptingumo sąlygos. Gibso energija. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Homogeninių reakcijų greitis. Heterogeninių reakcijų greitis. Cheminė pusiausvyra. Cheminės pusiausvyros poslinkis ( Le Šatelje principas). Temperatūros pokyčio įtaka. Slėgio pokyčio įtaka. Medžiagų koncentracijos pokyčio įtaka. Katalizė. Tirpalai. Tirpumas ir tirpinio šiluma. Kietų medžiagų tirpumas skysčiuose. Dujų tirpumas skysčiuose. Slupčių tirpimas skysčiuose. Neelektrolitų tirpalų savybės. Praskiestų neelektrolitų tirpalų osmosinis slėgis. Praskiestų neelektrolitų tirpalų garų slėgis. Džiovikliai, šaldomieji mišiniai ir antifrizai. Elektrolitų disociacija. Jonizuojantis tirpiklių veikimas. Buferiniai tirpalai. Elektrolitų disociacijos laipsnis. Koloidinių dalelių koguliacija. Joninis ryšys. Kovalentinis nepolinis ryšys. Kovalentinis polinis ryšys. Donorinis – akceptorinis ryšys. Vandenilinis ryšys. Metališkasis ryšys. Van Der Valso jėgos. Indikatoriai.
  Chemija, špera(19 puslapių)
  2005-06-09
 • Chemija (56)

  Chemijos egzamino klausimai-atsakymai. Chemijos objektas. Santykis su kitais mokslais. Analizinės chemijos objektas. Analizinė chemija ir kiti gamtos mokslai. Cheminiai analizės metodai: cheminiai, fizikiniai ir fizikocheminiai. Sausa ir šlapia analizė. Pirocheminė analizė. Charakteringos katijonų reakcijos. Dalinė (frakcinė) ir sisteminė analizė. Grupiniai reagentai. Rūgščių-šarmų katijonų analizės metodas. Reakcijų jautrumas ir selektyvumas. Specifinės reakcijos. Reakcijos jautrumo ir selektyvumo padidinimo būdai. Elektrolitinė disociacija. Disociacijos laipsnis. Disociacijos konstanta. Pakopinė disociacija. Silpni ir stiprūs elektrolitai. Ryšys tarp disociacijos laipsnio ir disociacijos konstantos. Ostvaldo tirpalų praskiedimo dėsnis. Cheminių reakcijų greitis. Katalizė. Katalizatoriai. Faktoriai, turintys įtakos reakcijos greičiui. Cheminė pusiausvyra. Pusiausvyros konstanta. Pusiausvyros poslinkis. Le Šateljė principas. Masių veikimo dėsnis. Matematine išraiška. Jonų aktyvumas. Aktyvumo koeficientas. Tirpalų joninė jėga. Liuiso-Rendelo dėsnis. Vandens joninė sandara. Vandenilinis rodiklis pH. Tirpalų pH apskaičiavimas stiprių rūgščių ir stiprių šarmų, bei silpnų rūgščių ir silpnų bazių tirpaluose. Tirpalai. Koncentracijų reiškimo būdai. Ekvivalentas. Buferiniai tirpalai. Buferinis imlumas. Buferinio veikimo supratimas. Kaip jų pagalba palaikoma pastovi pH reikšmė, pridedant rūgšties ar šarmų. Buferių imlumas. Buferių taikymas analizėje. Koloidiniai tirpalai. Nuo ko priklauso koloidų patvarumas. Koloidų susidarymo būdai. Koloidinių dalelių sandara: branduolys, micelė, granulė. Liofiliniai ir liofobiniai koloidai. Koloidų geliai. Koloidų peptizacija. Hidrolizė. Hidrolizės laipsnis ir konstanta. Hidrolizės silpninimo ir stiprinimo būdai. Taikymas analizėje. Daugiabazių bazių ir daugiaprotonių rūgščių druskų hidrolizė. Bendras supratimas apie tūrio analizę. Tūrio analizės technika. Titravimas. Įvairūs titravimo variantai. Ekvivalentinis ir titravimo pabaigos taškas. Ekvivalentinio taško nustatymo būdai. Standartiniai ir titruotieji tirpalai. Standartiniai rūgščių ir šarmų tirpalai (mokėti apskaičiuoti jų koncentraciją ir kaip juos ruošti). Ekvivalentinio taško nustatymo būdai redokso, nusodinimo ir kompleksonometrijos metoduose. Jų indikatoriai. Standartinių ir titruotųjų tirpalų ruošimas redokso, nusodinimo, kompleksonometrijos metoduose. Permanganatometrijos, jodometrijos, nusodinimo ir kompleksonometrijos metodų atlikimo principas. Metodų indikatoriai. Kompleksinių junginių panaudojimas.
  Chemija, špera(12 puslapių)
  2010-04-23
 • Chemija (6)

  Galvaniniai elementai. Metalų rūdos ir metalų gavimo būdai. Plieno ir ketaus oksidacija. Metalų korozija. Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų tirpumas rūgštyse. Elektrolizės praktinis pritaikymas. Tirpalų elektrolizė. Elektrolizės dėsniai. Galvaninės dangos. Metalų korozijos inhibitoriai. Akumuliatoriai. Aliuminio gavimas. Vario gavimas.
  Chemija, špera(6 puslapiai)
  2005-06-10
 • Chemija (7)

  Atomo sandara. Elektroninis apvalkalas. Kvantiniai skaičiai. Jonizacijos energija. Elektrinis neigiamumas. Cheminė jungtis ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Bendrieji cheminių procesų dėsningumai. Pagrindinės termochemijos sąvokos. Cheminių procesų energetika ir kryptys. Cheminė kinetika. Cheminė pusiausvyra. Katalizatoriai. Homogeninė ir heterogeninė katalizė. Kietų,skystų ir dujinių medžiagų tirpimas skysčiuose. Dispersinių sistemų supratimas. Tirpalų koncentracijų reiškimo būdai. Neelektrolitų tirpalų savybės. Šaldomi mišiniai ir antifrizai. Elektrolitų tirpalai. Vandens elektrolitinė disociacija. Druskų hidrolizė. Koloidai. Koloidinių tirpalų koaguliacija ir stabilumas.
  Chemija, špera(10 puslapių)
  2005-08-30
 • Chemija (8)

  Atomo sandara. Elektrinis neigiamumas. Pagrindinis kvantinis skaičius n. Cheminė jungtis ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Kovalentinės jungties kryptis. Donorinė-akceptorinė jungtis. Metališkasis ryšys. Elektroninis apvalkalas. Orbitalių hibridizacija. Vandenilinis ryšys. Cheminiai elementai ir junginių savybių kitimas periodinėje sistemoje. Jonizacijos energija. Elemento santykinė atominė masė. Oksidacijos laipsnis. Avogadro skaičius. Hundo bei Kleckovskio taisyklės. Valentingumas. Joninis ryšys. Ekvivalentas. Paulio draudimo principas. Metališkosios elementų savybės. Atomų ir jonų matmenys. Jonizacijos energija. Elektroninis giminingumas. Nemetališkos cheminės elementų savybės. Elektrinis neigiamumas.
  Chemija, špera(10 puslapių)
  2005-09-27
 • Cheminė kinetika (3)

  Homogeninių reakcijų greitis. Nuo ko jis priklauso ir kaip nustatomas. Reakcijos greičio konstanta. Reakcijų molekulingumas ir laipsnis. Pseudomolekulinės reakcijos. Nulinio ir I laipsnio kinetinės lygtys. Pirmo laipsnio kinetinė lygtis. Antro laipsnio kinetinės lygtys ir pusperiodis. Reakcijos laipsnis ir jo nustatymas. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. Temperatūrinis reakcijos greičio koeficientas. Arenijaus lygtis ir jos panaudojimas. Aktyvacijos energija. Reakcijos greičių teorijos. Aktyvių dūžių teorija. Pereinamųjų būklių (aktyvaus komplekso) reakcijos greičio teorija. Sudėtingos reakcijos ir jų greitis. Grandininės reakcijos ir jų stadijos. Fotocheminės reakcijos. Heterogeninės reakcijos. Katalizė. Homogeninė katalizė. Heterogeninė katalizė. Cheminių reakcijų stabdymas. Inhibitorių veikimo mechanizmas. Fermentinė katalizė. Rūgštinė–bazinė katalizė.
  Chemija, špera(7 puslapiai)
  2008-03-20
 • Fizikinė chemija

  Poliarimetrija. Refraktrometrija. Chromatografija. Plonasluoksnė chromatografija. Gelcromatografija. Jonų mainų chromatografija. Elektrocheminiai analizės metodai. Potenciometrija. Potenciometrinis titravimas. Chromatografija - identifikavimo parametrai. Detektoriai. Dujų nešėjų kelias, dujų-dujų ir dujų-skysčių chromatografija.
  Chemija, špera(12 puslapių)
  2005-03-06
 • Fizikinė chemija (2)

  Kietųjų kūnų savybės. Huko dėsnis. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Pagrindiniai molekulinės teorijos teiginiai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija. Brauno judėjimas. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Pirmojo dinamikos dėsnio taikymas izoprocesams. Adiabatinis procesas.
  Chemija, špera(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po