Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Chemija>Chemijos laboratoriniai darbai

Chemijos laboratoriniai darbai (129 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Chemija

  Laboratoriniai darbai: laboratorinių darbų technika, medžiagų tirpumas, galvaniniai elementai, karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas.
  Chemija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2005-03-01
 • Chemija (35)

  Laboratoriniai darbai. Laboratorinių darbų technika. Medžiagų tirpumas. Galvaniniai elementai. Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas.
  Chemija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2006-11-01
 • Chemija (37)

  Chemijos laboratoriniai darbai. Rūgštys, bazės ir druskos. Metalų hidrooksidų gavimas, veikiant metalų oksidus vandeniu. Amfoterinių hidrooksidų gavimas. Druskų gavimas, veikiant rūgšties šarmais. Rūgščių druskų gavimas. Bazinių druskų gavimas. Rūgšties gavimas, tirpinant nemetalo oksidą vandenyje. Metalų korozija. Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės nustatymas. Korozijos aktyvintojo vaidmens nustatymas. Elektrocheminė kontaktinė korozija.
  Chemija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-01-10
 • Chemija (4)

  Dirvožemio reakcijos (pH) nustatymas. Kalcio jonų ir rūgšties nustatymas žaliuosiuose augaluose. pH nustatymas indikatoriniais popierėliais.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-05-31
 • Chemija (48)

  7 chemijos laboratoriniai darbai. Rūgštys, bazės ir druskos. Cheminių reakcijų greitis. Elektrolitinė disociacija. Druskų hidrolizė. Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų korozija. Galvanosteginės dangos. Skaičiavimai, formulės, išvados, sprendimai.
  Chemija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-01-11
 • Chemija (55)

  Vandens kietumas. Kalkės. Procentinės ir molinės koncentracijos tirpalai. Galvaninės dangos. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos gryniems metalams pažinti. Metalų korozija. Normalinės koncentracijos tirpalai.
  Chemija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2008-12-30
 • Chemija (9)

  Chloridų kiekio nustatymas argentometrijos (Moro) metodu. Fizinių vandens savybių nustatymas. Vandenyje ištirpusio deguonies nustatymas Vinklerio metodu. Biocheminis deguonies suvartojimas. Permanganatinė oksidacija (ChDSMn). Bendrojo vandens kietumo nustatymas kompleksonometriniu metodu. Sunkiųjų metalų kiekio nustatymas express testų pagalba. Aktyvaus chloro koncentracijos nustatymas vandenyje jodometriniu titravimu.
  Chemija, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2005-11-22
 • Cheminė kinetika ir pusiausvyra

  Reaguojančių medžiagų koncentracijos įtaka reakcijos greičiui. Temperatūros įtaka reakcijos greičiui. Katalizatoriaus įtaka reakcijos greičiui. Koncentracijos įtaka cheminei pusiausvyrai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-07-18
 • Cheminė kinetika ir pusiausvyra (2)

  Katalizatoriaus įtaka reakcijos greičiui. Koncentracijos įtaka cheminei pusiausvyrai.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-01-05
 • Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru

  Tikslas: susipažinti su poliarimetro veikimu, nustatyti cukraus tirpalo savitąją sukimo gebą ir nežinomą cukraus koncentraciją tirpale. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Rezultatai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-05-29
 • Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru (2)

  Laboratorinis darbas Nr. 15. Tikslas: susipažinti su poliarimetro veikimu, nustatyti cukraus tirpalo savitąją gebą ir nežinomą cukraus koncentraciją cukraus tirpale. Priemonės. Pagrindinės darbo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-02-27
 • Determining an enthalpy change of the neutralisation reactions

  Darbas anglų kalba. Entalpijos pokyčio atpažinimas neutralizavimo reakcijose. Aim: To determine the enthalpy change ΔH and the heat of reaction Q for two neutralisation reactions. Materials and Equipment. Procedure. Hypothesis. Data Collection. Tables. Data presentation. Charts. Calculations. Conclusion and Evaluation.
  Chemija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-04-29
 • Dirvožemio bendro poringumo ir poringumo koeficiento nustatymas įsotinimo būdu

  Darbo tikslas. Susipažinti su dirvožemio bendro poringumo ir poringumo koeficiento nustatymu. Nustatyti dirvožemio bendrą poringumą ir poringumo koeficientą. Teorinė dalis. Indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-14
 • Dirvožemio reakcijos (pH) nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su dirvožemio pH nustatymo būdais. Nustatyti tiriamojo dirvožemio pH. Teorinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-02-12
 • Distiliavimas

  Darbo tikslas: distiliacijos metodu atskirti dviejų nežinomų skysčių mišinį, pagal jų virimo temperatūrą jas identifikuoti. Darbo priemonės. Medžiagos. Darbo eiga. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-11-22
 • Drėgnio kiekio dirvožemyje nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su drėgnio kiekio dirvožemyje nustatymu. Nustatyti drėgnio kiekį tiriamajame dirvožemyje. Teorinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-14
 • Eksploatacinės medžiagos (2)

  Susipažinti su kuru ir techniniais skysčiais. Surasti skysčio tankį areometru. Surasti naftos produkto kinematinę klampą ir dinaminę klampą. Nustatyti turimų dyzelinių degalų pliūpsnio temperatūrą, naudojant tam skirtą priemonę. Reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas.
  Chemija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-12-21
 • Elektrono pernašos greičio konstantos nustatymas ciklinės voltamperometrijos metodu

  Darbo tikslas: nustatyti heterogeninės elektrono pernašos konstantą ciklinės voltamperometrijos metodu. Tyrimo objektas. Matavimo priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-12-02
 • Elektrono pernašos greičio konstantos nustatymas ciklinės voltamperometrijos metodu (2)

  Darbo tikslas: nustatyti heterogeninės elektrono pernašos konstantą ciklinės voltamperometrijos metodu. Tyrimo objektas. Matavimų priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-12-09
 • Fermentinių kinetinių konstantų nustatymas

  Darbo tikslas: Naudojantis atlikto eksperimento duomenimis, išmokti apskaičiuoti dalyvaujančių medžiagų koncentraciją, fermentinės reakcijos greitį ir fermento kinetines konstantas. Įvertinti rankiniu būdu ir kompiuteriu gautus rezultatus tikslumo požiūriu. Tyrimo objektas. Matavimo priemonės. Eksperimento aprašymas. Skaičiavimai.
  Chemija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2005-12-09
Puslapyje rodyti po