Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Chemija

Chemija (402 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • The effect of concentration changes on equilibrium

  Darbas anglų kalba. Koncentracijos poveikis pusiausvyrai. Aim: To find out how a system in equilibrium responds to a change in concentration of components in the mixture. Data collection. Table. Conclusion and Evaluation.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-04-29
 • The influence of pH to enzyme potato catalase

  Laboratorinis darbas. Kintančio pH įtakos fermentui katalazei, randamam bulvėse, tyrimas (anglų kalba).
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-01-19
 • Tirpalai

  PowerPoint pristatymas. Tirpalai. Tirpalų susidarymo sąlygos. Tirpimo proceso termodinamika. Tirpalo susidarymas. Sąveika su tirpikliu. Idealus tirpalas. Tirpalų savybės. Koligatyviosios tirpalų savybės. Sočiųjų garų slėgis. I Raulio dėsnis. II Raulio dėsnis. Krioskopinė ir ebulioskopinė konstantos. Tiriamų medžiagų molekulinės masės nustatymas. Osmosas ir osmosinis slėgis. Tirpalų osmosinis slėgis. Hemolizė ir plazmolizė. Izotoninis tirpalas. Dializė. Hemodializė. Elektrolitų tirpalų koligatyviosios savybės. Stipriųjų elektrolitų disociacija. Silpnųjų elektrolitų disociacija.
  Chemija, pristatymas(36 skaidrės)
  2006-10-19
 • Tirpalų koncentracijos (2)

  Darbo tikslas. Nustatyti pagaminto tirpalo koncentraciją ir apskaičiuoti susidariusių nuosėdų masę. Išmokti filtruoti, titruoti. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-19
 • Tirpalų pH ir jo matavimas

  Tirpalų pH ir jo matavimas. Rūgštys ir bazės. Vandenilio jonų koncentracija ir pH. Buferiniai tirpalai. Fiziologinės buferinės sistemos pH matavimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Chemija, konspektas(10 puslapių)
  2005-10-12
 • Tirpiklių panaudojimas. Tekstilės gaminių valymas

  Įvadas. Tirpikliai ir dezinfekavimo medžiagos. Balinimo medžiagos ir dėmių valikliai. Vandens minkštikiai. Bazinės medžiagos. Išvados.
  Chemija, referatas(11 puslapių)
  2007-02-28
 • Tirpimo ir cheminio virsmo šiluminio efekto nustatymas

  Darbo tikslas. Amonio chloride druskos tirpimo šiluminio efekto nustatymas. Susipažinti su kalorimetro modeliu. Susipažinti su formule, nustatyti sveriamus, skaičiuojamus ir matuojamus dydžius. Atlikti bandymą su amonio chloridu. Paskaičiavus rezultatą, įvertinti proceso egzotermiškumą (endotermiškumą) ΔH? Parašyti išvadą. Darbo priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Kalio šarmo tirpinimo efekto įvertinimas. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-03
 • Tirpimo ir cheminio virsmo šiluminio efekto nustatymas (2)

  Darbo užduotis: Susipažinti su kalorimetro modeliu, nupiešti jo schemą. Susipažinti su formule, nustatyti sveriamus, skaičiuojamus ir matuojamus dydžius. Įvertinti proceso egzotermiškumą (endotermiškumą) ΔH±? Ištirti šiluminį efektą (temperatūrą), gaminant 0.5N; 1N; 1,5N natrio šarmo tirpalus (10 ml H2O mėgintuvėlyje). Darbo principas ir skaičiavimai. Kalio nitrato druskos tirpimo šiluminio efekto nustatymas. Išvados. Natrio šarmo tirpinimo šiluminio efekto įvertinimas. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-12-23
 • Titravimas

  Titrimetrinė analizė. Titravimo metodai. Darbinių tirpalų standartizavimas. Pagrindiniai titrimetrinės analizės metodai. Indikatoriai. Rūgštinės - bazinės sąveikos titravimo kreivės. Oksidacijos ir redukcijos metodai. Oksidacijos ir redukcijos metodo indikatoriai. Permanganatometrija. Permanganatometrijos metodo indikatoriai. Permanganatometrijos metodo taikymas. Jodometrija. Bromatometrija. Nusodinamasis titravimas.
  Chemija, špera(7 puslapiai)
  2006-03-14
 • Titravimas neutralizacijos metodu

  Darbo priemonės. Reagentai. Darbo tikslas: nustatyti šarmo tirpalo normalumą. Darbo eiga.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-11-07
 • Toksikologija (5)

  Toksikologija. Nuodingumas. Medžiagos pagal nuodingumą klasifikuojamos. Taikomoji nuodų klasifikacija, atsižvelgiant į medžiagų vartojimo sritį. Nuodų klasifikacija, atsižvelgiant į specifinį toksiškumą. Apsinuodijimų klasifikacija, atsižvelgiant į ligos sunkumo laipsnį. Apsinuodijimų klasifikacija, atsižvelgiant į klinikinę eigą. Nuodų tarpusavio sąveika. Nuodų patekimas į organizmą. Nuodų patekimas į kraują kertant biologines membranas. Nuodų pasiskirstymas. Biotransformacija. Metabolitai. Oksidacija. Redukcija. Hidrolizė. Konjugacija. Ekskrecija. Šalinimo būdai. Grafikas. Grafikas. Inkstai. Kepenys. Plaučiai. Toksiškumo dozės nustatymas. Dvifazės kreivės. Kancerogenezė. Radiacija. Infraraudonoji radiacija. Ultravioletinė radiacija. Lazerio spinduliavimas. Radijo dažnumo elektromagnetinė radiacija. Jonizuojanti radiacija. Natūralūs toksinai. Gyvatės nuodai. Grybai. Toksinį klasė. Natūralūs narkotikai. Nuodingi augalai.
  Chemija, špera(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Toksikologija (6)

  Įžanga. Toksikologijos istorijos apžvalga. Nuodingosios dujos. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. Vandenilio sulfidas. Anglies disulfidas. Amoniakas. Formaldehidas. Azoto oksidai. Sieros dioksidas. Lengvųjų metalų junginiai. Kalio druskos. Ličio druskos. Magnio junginiai. Aliuminis. Kalcio druskos. Arseno ir sunkiųjų metalų junginiai. Arseno organiniai ir neorganiniai junginiai. Geležies preparatai. Gyvsidabris. Švino junginiai. Simptominis gydymas. Inhaliaciniai apsinuodijimai metalais. Dažniausiai pramonei ir buičiai vartojamos rūgštys. Šarmai. Klinika. Apsinuodijimai galvaniniais elementais. Oksidatoriai. Kalio permanganatas.
  Chemija, referatas(41 puslapis)
  2007-02-21
 • Toksikologija (7)

  Teršalai. Sunkiųjų metalų toksiškumas. Švinas. Gyvsidabris. Kadmis. Arsenas. Pesticidai. Chloroorganiniai junginiai. Fosfoorganiniai pesticidai. Arseno junginiai. Radionuklidai. Patekimo būdai. Radionuklidų pasiskirstymas organizme. Pašalinimas. Nitratų, nitritų, nitrozaminų toksiškumas. Apykaita gamtoje. Aplinkos užteršimas nitritais ir nitratais. Nitratų ir nitritų poveikis sveikatai. Nitrozoaminai. Nitrozo junginių susidarymas. Mikotoksinai. Užsikrėtimo galimybės. Alfatoksinai. Aflatoksinų poveikis. Ochratoksinai. Pelėsių Fusarium mikotoksinai. Mikotoksinai, kuriuos produkuoja pelėsis Penicilium. Organiniai pramonės teršalai. Policikliai angliavandeniliai. Chlorinti difenilai ir dioksinai. Polichlordifenilai. Dioksinai. Pentachlorfenolis. Alerginių reakcijų ir maistų alergenų apibūdinimas. Dažniausi maisto alergenai. Žuvis ir jos produktai. Mėsa. Grūdų ir ankštinių augalų produktai. Vaisiai, daržovės ir uogos. Riešutai. Prieskoniai. Alkoholiniai gėrimai. Mikroorganizmai.
  Chemija, špera(6 puslapiai)
  2007-03-23
 • Toksikologija (9)

  Nuodų charakteristika, terminologija, veikimo faktoriai. Toksikokinetika. Toksikodinamika. Nuodų ir apsinuodijimų klasifikacija. Letalinės sintezės supratimas. Antidotinės ir detoksinės terapijos principai. Apsinuodijimai alkoholio surogatais. Apsinuodijimai korozinėmis medžiagomis. Apsinuodijimai dujomis. Apsinuodijimai medikamentais. Apsinuodijimai fosforo organiniais junginiais. Apsinuodijimai sunkiųjų metalų organiniais ir neorganiniais junginiais. Apsinuodijimas augalinės ir gyvulinės kilmės nuodais.
  Chemija, konspektas(12 puslapių)
  2010-05-19
 • Toksikologinė chemija

  Toksikologinė chemija. Jos turinys ir ryšys su kitomis mokslo kryptimis. Toksikologinės chemijos tiriamųjų objektų įvertinimas ir išankstiniai bandymai. Nuodingųjų medžiagų "izoliavimas", jo etapai. Nuodingųjų medžiagų išskyrimas distiliacija vandens garais. Teoriniai pagrindai ir išskyrimo atlikimas. Tyrimo objektai. Objektų konservavimas. Ekshumacija. LR teismo ekspertizių centras ir Valstybinė teismo medicinos tarnyba. Šiose teismo ekspertizės įstaigose atliekamos ekspertizės. Ekspertizės, jų klasifikavimas. Nutartis atlikti ekspertizę, ekspertizės medžiagos pateikimas. Teismo ekspertas(TE). Teismo ekspertizės rezultatų įforminimas. Vandenilio cianido rūgštis ir cianidai. Savybės, išskyrimas, kokybinis ir kiekybinis nustatymai, toksikologinė reikšmė, metabolizmas, priešnuodžiai ir mirtinos dozės (8 punktai). Savybės. Chlorinti angliavandeniliai. Savybės. Metanalis. Acetonas. Savybės. Fenolis. Metanolis. Etanolis. Etandiolis.
  Chemija, špera(11 puslapių)
  2011-11-14
 • Toksinai

  Nuolatiniai augalinių produktų komponentai. Medžiagos, veikiančios mineralinių elementų apykaitą. Oksalatai. Fitatai. Mineralokortikoidų stimuliatoriai. Goitrogenai. Alkaloidai. Steroidiniai. Purino alkaloidai. Fitoaleksinai. Fermentų inhibitoriai ir toksiški baltymai. Lėktinai (hemagliutininai). Cianogeniniai glikozidai. Fenoliai ir fenolių junginiai. Taninai. Gosipolis. Kiti fenoliniai junginiai. Toksiškos maistinės medžiagos ir vitaminų antagonistai. Biogeniniai aminai ir toksiškos aminorūgštys. Kenksmingi riebalai ir cukrus. Vitaminų antagonistai. Kitos toksiškos augalų medžiagos ir natūralūs kancerogenai. Saponinai. Miristicinas. Vicinas. Nitratai ir nitritai. Estrogenai. Grybų toksinai. Jūrų gyvūnų toksinai. Gonautoksinas. Žuvų nuodai ir žuvų siguatoksiškumas. Skombroidinių apsinuodijimų priežastys. Pagrindiniai toksikologijos principai. Toksiškumas. Toksikokinetika ir toksikodinamika. Nuodų patekimo į organizmą būdai ir jų rezorbcija. Nuodų pasiskirstymas. Nuodingų medžiagų metabolizmas. Nuodų klasifikacija ir veikimas. Natūralių maisto komponentų toksiškumas. Baltymų toksiškumas. Angliavandenių toksiškumas. Riebalų toksiškumas. BIiologiškai aktyvios medžiagos. Mikroelementų toksiškumas. Mikotoksinai. Aflatoksinai. Aflatoksinų poveikis. Ochratoksinai. Pelėsių Fusarium nikotoksinai. Trichotekcenas. Zearalenonas. Moniliforminas. Citrininas. Patulinas. Penecelino rūgštys.
  Chemija, špera(10 puslapių)
  2005-11-18
 • Tūrio analizė

  PowerPoint pristatymas. Naudojami indai ir prietaisai. Tūrio analizės metodai. Neutralizacijos metodas. Oksidacijos ir redukcijos (oksidimetrijos) metodas. Nusodinamasis titravimas. Kompleksonometrijos metodas. Ekvivalentinis skaičius. Titravimo metodai. Tirpalų ruošimas. Titravimas.
  Chemija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-01-31
 • Uždelsto veikimo bomba

  Istorija. Literatūros apžvalga. Tiriamoji dalis. Galvaninis elementas. Sausasis elementas. Išvados. Rekomendacijos. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Chemija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-04
 • Vamzdinis korpusinis šilumokaitis

  Darbo tikslas: Pagal užduoties duomenis parinkti optimalų vamzdinį korpusinį šilumokaitį nurodytam technologiniam procesui atlikti. Skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimai pagal šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai. Tarpvamzdinės erdvės konstrukciniai skaičiavimai. Šilumos perdavimo koeficiento K skaičiavimai. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Vidutinio temperatūrų skirtumo šilumokaityje skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžiuose skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė rezultatų lentelė. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio storio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija. Priedų lentelės.
  Chemija, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2005-11-02
 • Vamzdinis korpusinis šilumokaitis (2)

  Įvadinė dalis. Įvadas. Darbo tikslas. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai naudojant šilumos balanso lygtis. Konstrukciniai vamzdinio korpusinio šilumokaičio skaičiavimai. Vamzdinės erdvės skaičiavimas. Tarpvamzdinės erdvės skaičiavimas. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento vamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Šilumos atidavimo koeficiento tarpvamzdinėje erdvėje skaičiavimas. Agentų vidutinio temperatūrų skirtumo skaičiavimas. Šilumos perdavimo paviršiaus ir vamzdžių ilgio skaičiavimas. Agentų įtekėjimo/ištekėjimo atvamzdžių skaičiavimas. Hidromechaniniai skaičiavimai. Suvestinė ir optimalaus varianto rezultatų lentelės. Šilumokaičio izoliacijos sluoksnio skaičiavimas. Išvados. Saugi projektuojamo aparato eksploatacija.
  Chemija, namų darbas(24 puslapiai)
  2006-10-02
Puslapyje rodyti po